Terug

AGENDA (geweest) van NEER.

Op 10 september 2003 ben ik begonnen met het inrichten van deze agenda.

Hebt U een bericht, dat op Neer betrekking heeft en dat U graag in de agenda geplaatst zou hebben? Geef het dan op aan: Piet Timmermans, Kwir 23, 6086 BJ Neer. Mail: pjtim@home.nl

Dit is allemaal al geweest in 2012:

            30 december 2012.

Betsy Bikers. “Oud/Nieuwjaarsborrel” in ons clublokaal Café  “Manuslust Bie Mieke “

            29 december 2012.

Kinder Vakantie Werk. Kerstactiviteit.

            28 december 2012.

Kruisjastoernooi in Café Maneslust, Biej Mieke.

  26 december 1012.

Maas- en Neergalm. Opluisteren van de Hoogmis waarna Kerst-Inn.

    26 december 2012.

P.D.V. Tot Ziens, Neer. Vanaf 16.30 uur. Duivententoonstelling en toepen.

    24 december 2012.

Kinderkoor NeKiZi, Neer. Kerst-gezinsviering.

  22 december 2012.

Muziekplein. Musichome Basix. Bij Kerst-In, Cultuurfabriek ECI Roermond.

  19 december 2012.

Seniorenvereniging St.Martinus. Kerstviering.

  18 december 2012.

E.H.B.O. 19.30 uur. Les door de dokter. (dementie) Vragen v.t.v. indienen bij Paula.

  16 december 2012.

Vocante Neer. Jubileum- en Ceciliamis in de St.Martinuskerk.

    13 december 2012.

Vocante Neer. Kerstviering bij de Vrouwenbond Neer.

  12 december 2012.

Culinaer Neer. (CULI-NAER)

    8 december 2012.

Muziekplein. Fanfare de Eendracht. Toneelavond.

    8 december 2012.

Gezamenlijke Buurten, Neer. Plaatsen van een Kerstboom.

              6 december 2012.

Ponyclub Neer. Oud papier ophalen.

    4 december 2012.

E.H.B.O. 19.30 uur “In d’n Haammaeker” Les.

         3 december 2012.

Oos Naer, Neer. 19.30 uur Kloosterpad 13, Neer. Inloopavond.

              2 december 2012.

P.D.V. Tot Ziens, Neer. Lokaal open van 10.30 - 12.30 uur.

    1 december 2012.

Muziekplein. Speculaasverkoop.

  30 november 2012.

Buurtvereniging Rotonde. Sinterklaas.

  24 november 2012.  

De Kwiebusse, Naer. Leedjesaovendj. Tevens bekend maken Boerebroedspaar 

  24 november 2012.  

Zangvereniging Maas- en Neergalm. 19.00 uur H.Mis waarna Sint Ceaciliafeest.

  24 november 2012.  

Muziekplein. Speculaasverkoop.

  21 november 2012.  

Oos Naer. 20.00 uur. Lezing door Jo Corstjens, onderwerp: “De Abeek”.

  18 november 2012.  

Muziekplein. Verenigingsfeestavond.

  18 november 2012.  

Ponyclub "NEER", Opluistering intocht St. Nicolaas. (Fanfare heeft afgezegd)

  18 november 2012.  

Muziekplein. Percussiegroep Zinvol Geweld. Podiumconcours te Heel.

  17 november 2012.  

Muziekplein. Percussiegroep Zinvol Geweld. Generale repetitie voor het Podiumconcours.

  17/18 november 2012.   

Zang en Kleur, Neer en Eendracht, Haelen. Gezamenlijke tentoonstelling.

              13 november 2012. Buurtvereniging Rotonde. Café Gijzen 20.00 uur: Kienen.
              13 november 2012. E.H.B.O. 19.30 uur “In d’n Haammaeker” Les.
   10 november 2012. Buurtvereniging Rotonde. Sint Maartenfeest.

   7 november 2012.

Dorpsoverleg Neer. Haammaeker 20.00 u. Uitnodiging bijeenkomst verenigingen.

      5 november 2012.

Oos Naer. 19.30 uur Kloosterpad 13, Neer. Inloopavond.
4 november 2012. Muziekplein. Musichome Basix  Festival 4Kidz in de Haammaeker.

  4 november 2012.

Muziekplein. Ensemble van Fanfare de Eendracht. Opluistering Allerheiligen.
   3 november 2012. Maas- en Neergalm. Najaarsconcert.

    3 november 2012.

Jagersvereniging "Neer". St.Hubertusfeest
     30 oktober 2012. E.H.B.O. 19.30 uur “In d’n Haammaeker” Les.
27 oktober 2012. Vocante Neer. Jubileumconcert. 25 jarig bestaan in de Bombardie te Heythuysen.
27 oktober 2012. Muziekplein. Musichome Basix. Opluistering Eucharistieviering St.Martinuskerk.
 16 oktober 2012. Buurtvereniging Rotonde. Café Gijzen 20.00 uur: Kienen.
13 oktober 2012. Maas- en Neergalm. Deelname aan het Rayonconcert te Herten.
9 oktober 2012. E.H.B.O. 19.30 uur “In d’n Haammaeker” Les.
5 oktober 2012. Seniorenvereniging St.Martinus. H.Mis, receptie en feestdag 50 jarig Bestaans Jubileum.
1 oktober 2012. Oos Naer. 19.30 uur Kloosterpad 13, Neer. Inloopavond.
  30 september 2012. Music Home. Deelname aan het Jeugdorkestentreffen te Koningslust.  
28,29,30 sept. 2012. Vocante Neer. Jubileumconcertreis naar Luxemburg (stad) en Trier, meerdere optredens.
 25 september 2012. E.H.B.O. 19.30 uur “In d’n Haammaeker” Begin van de lessen. (zie de aparte brief)
 16 september 2012. Schutterij St. Sebastianus: Grote Vlooienmarkt te Neer
15 september 2012. Schutterij St. Sebastianus: Ophaalactie Vlooienmarkt.
 10 september 2012. Oos Naer. 19.30 uur Kloosterpad 13, Neer. Inloopavond.
8 september 2012. Vocante Neer. Optreden op de Floriade te Venlo.
1,2,3,4,5 sept. 2012. Kermis Neer.
1 september 2012. Kermisrit, bromfietsclub "'t Prónksjtök".
30 augustus 2012. Bussen Schutten. Bloemenactie.
19 augustus 2012. Schutterij St. Sebastianus: Vereniging- en Donateursschieten op de Sterrebo
10 augustus 2012. Prachtig groots Vuurwerk. Om 22.00 uur in de ontgrindingsplas Zwaarveld / Wienerte.
5 augustus 2012. De Kwirzengers. Organiseren het Boete “Buutte-Gala” voor de 2e keer in de openlucht, op het Kerkplein.
4 augustus 2012. MauroFuerte@Muziekplein neemt deel aan het Solar-weekend in de Weerd.
30 juli 2012. 50e K.V.W. (Jubileum) tot en met vrijdag 3 augustus 2012.
27 juli 2012. K.V.W. Reünie t.g.v. het 50 jarig bestaan.
21/22 juli 2012. Maas- en Neergalm. Dorpsfeesten.
14/15 juli 2012. Schutterij St. sebastianus: Organisatie Schuttersweekend met Bondsfeest.
29 juni 2012. Music Home Alive, met Anderkover.
23 juni 2012. Dankviering Communicanten om 19.00 uur in de St.Martinuskerk van Neer.
16 juni 2012. Percussiegroep Zinvol Geweld. Deelname aan het Peeltoernooi te Meijel.
10 juni 2012. Fanfare de Eendracht. Deelname aan de Sacramentsprocessie.
9 / 10 juni 2012. Limburgse RV de Neer. Dressuurwedstrijden voor paarden.
9 juni 2012. Vocante Neer. Huldiging Jubilarissen, 7 personen 25 jaar lid.
9 juni 2012. Vocante Neer. Receptie ter gelegenheid van het 25 jarig Jubileum. Tevens reünie met oud leden.
4 juni 2012. Oos Naer. 19.30 uur Kloosterpad 13, Neer. Inloopavond.
3 juni 2012. Parochie St.Martinus. 9.30 uur. H.Mis Eerste H.Communie.
3 juni 2012. Music Home. Opluisteren van de Communiemis.
3 juni 2012. Fanfare de Eendracht. Inhalen van de Communikantjes.
17 mei 2012. ’t Zevende Lindeboom Penalty toernooi in samen werking met R.K.S.V.N.
12 mei 2012. Fanfare de Eendracht. Oud IJzer Aktie.
7 mei 2012. Oos Naer. 19.30 uur Kloosterpad 13, Neer. Inloopavond.
6 mei 2012. De Kwirzengers. Organisatie harmonica en accordeon treffen.
5 mei 2012. Stichting “de Friedesemolen”, opening molenseizoen met plaatsing van een plaquette.
5 mei 2012. Bevrijdingsdag.
 4 mei 2012. Dodenherdenking.              
 30 april 2012. Bussen Schutten. Meiboom plaatsen en Koningschieten.
30 april 2012. Koninginnedag. Jeugdspelen. Verzamelen om 9.45 uur aan de Rabo-bank.
29 april 2012. Activiteitencommissie RKSVN. 14.30 uur begin van de RKSVN-dag met RKSVN 1 – RKVB 1.
29 april 2012. Schutterij St. sebastianus. Koningschieten.
29 april 2012. Seneniorenvereniging St.Martinus. Haammaeker van 13.00 tot 18.00 u: Tentoonstelling en Welzijnsbeurs.
28 april 2012. Kennismakingsmis om 19.00 uur in de St.Martinuskerk van Neer.
20/21/22 april 2012. Bussen-Schutten. Feestelijkheden t.g.v. het 500 jarig bestaansfeest van de Broederschap.
18 april 2012. Oos Naer. 20.00 uur “In d’n Haammaeker” Lezing door plaatsgenoot Sef Silvrants..
15 april 2012. Bussen Schutten. 13.00 uur. Sponsoren schieten. Met later op de dag nog een 'mystery guest'.
14 april 2012. Bussen Schutten. Jubileummis 500 jaar Bussen Schutten (Gildekoor uit Bernheze), aansluitend receptie.
9 april 2012. Fanfare de Eendracht. Gospelmuziek in de St.Martinuskerk tijdens de H.Mis van 11.00 uur.
 2 april 2012. Oos Naer. 19.30 uur Kloosterpad 13, Neer. Inloopavond. Onderwerp: genealogie.
31 maart 2012. Vastenactie b.s. de Kwir “Heitje voor een karweitje”
31 maart 2012. Kinder Vakantie Werk, Neer. Paaseieren actie.
28 maart 2012. Oos Naer. 20.00 uur “In d’n Haammaeker”. Jaarvergadering. Aansluitend zanggroep “de Soetse”.
28 maart 2012. Seniorenvereniging St.Martinus. Paasviering.
27 maart 2012. E.H.B.O. 20.00 uur. “In d’n Haammaeker”  Jaarvergadering.
24+30 maart 2012. Muziekplein. Donateuractie.
19 maart 2012. Muziekplein. Algemene Ledenvergadering.
17 maart 2012. Maas- en Neergalm. Voorjaarsconcert.
17 maart 2012. Buurtpreventie Neer. Jaarlijkse  “Opschoonactie”.
16 maart 2012. RKSVN. Activiteitencommissie organiseert de RKSVN 90’s party.
16 maart 2012. P.D.V.Tot Ziens. Vliegvergadering, aanvang 20.00 uur.
15 maart 2012. Seniorenvereniging St. Martinus. 14.00 u. “In d’n Haammaeker” informatie “Omgaan met verlies”.
14 maart 2012. Dorpsoverleg Neer. 20.00 uur Presentatie “Gaer in Naer”.
5 maart 2012. Oos Naer. 19.30 uur Kloosterpad 13, Neer. Inloopavond.
4 maart 2012. P.D.V.Tot Ziens. Lokaal open van 10.30 tot 12.30 uur.
21 februari 2012. V.V. de Kwiebussen. Boere broelof / Kwiebus verbranje.
20 februari 2012. V.V. de Kwiebussen. Waerse Maondjig.
19 februari 2012. V.V. de Kwiebussen. Vasteaovendj / Optocht.
16 februari 2012. V.V. de Kwiebussen. Macht äöverdracht aan Vorst Kwiebus.
12 februari 2012. Muziekplein. Receptie Vorst Kwiebus.
12 februari 2012. V.V. de Kwiebussen. Receptie Vorst Kwiebus de 61-tigste.
11 februari 2012. P.D.V.Tot Ziens. Huldiging van de Kampioenen van 2011. Aanvan 20.00 uur.
7 februari 2012. Digidorp Neer en Buggenum. Officiële opening in de Bibliotheek te Neer.
6 februari 2012. Oos Naer. 19.30 uur Kloosterpad 13, Neer. Inloopavond.
5 februari 2012. Jeugdvastelaovendj. Receptie van de Jeugdvorst.
5 februari 2012. P.D.V.Tot Ziens. Lokaal open van 10.30 tot 12.30 uur.
4 februari 2012. V.V. de Kwiebussen. Vastelaovesmès en Vastelaovesbal.
25 januari 2012. Oos Naer. 20.00 uur “In d’n Haammaeker” Lezing Jo Kuijpers over ‘het Klooster Keijzerbosch’.
20,21,22 jan. 2012. V.V. de Kwiebussen. Bóntje Aovendje.
20 januari 2012. P.D.V.Tot Ziens. Jaarvergadering, aanvang 20.00 uur.
16 januari 2012. Reggefiber. 19.30 / 22.00 uur Voorlichting glasvezel Neer. Vragen worden uitgebreid beantwoord.
14 januari 2012. V.V. de Kwiebussen. P&M leedjesfestival in sjpantjehal Naer.
8 januari 2012. V.V. de Kwiebussen. Vorst oetrope.
4 januari 2012. Seniorenvereniging St.Martinus. Start van het Jubileumjaar.
2 januari 2012. Oos Naer. 19.30 uur Kloosterpad 13, Neer. Inloopavond.

1 januari 2012.

P.D.V.Tot Ziens. Ringen 2012 afhalen tussen 10.00 en 12.30 uur.