Terug

AGENDA van NEER.

Op 10 september 2003 ben ik begonnen met het inrichten van deze agenda. In deze agenda kunt U ook zien, wat al geweest is.       Hebt U een bericht, dat op Neer betrekking heeft en dat U graag hieronder geplaatst wilt hebben? Geef het dan op aan:

Piet Timmermans, Kwir 23, 6086 BJ Neer. Mail: piet@pjtim.tmfweb.nl

 

Geweest:

 

  30 december 2003.   Kinder Vakantie Werk Neer, presenteert om 15.30 uur bij “de Klomp:

     Jeugdtheater “Kijk haar nou” uit Rotterdam.

 29 december 2003.   Oliebollenaktie van fanfare “De Eendracht”.

 27 december 2003.   St.Sebastianus schutte. Vanaf 20.00 u. Kaarten om plats, worst, piepkuikens, enz.

 26 december 2003.   P.D.V. Tot Ziens. Jaarlijkse duivententoonstelling.

 26 december 2003.   Kerstviering Mannenkoor Maas- en Neergalm met Kerst-Inn.

 21 december 2003.   V V De Kwiebusse. Extra vergadering van de Optochtcommissie en het

                                bestuur. Äöver de vastelaovesoptoch 2004. Begin: twieë oor smiddes in

                                de Kwiebustempe bie Claesse-Pieër. Väör deilnemers en toesjouwers.   

 20 december 2003.   Toneelavond van de fanfare “de Eendracht”.

 20 december 2003.   Volleybalclub Accretos. Wijnaktie.

 18 december 2003.   Advents-Kerstviering van Seniorenvereniging-Zonnebloem-Huiskamerproject

    en Algemenehulpdienst.

 18 december 2003.   Kerstavond, N.V.V. St.Martha.

 16 december 2003.   Kienen, seniorenvereniging.

 14 december 2003.   Kerstconcert mannenkoor Maas- en Neergalm in de St.Martinuskerk

                               met medewerking van gemengdkoor Vocante en Animato uit Horn,

                               dat ook onder leiding van onze Sylvia Berghs staat. (14.30 uur.)

 13 december 2003.   Receptie mannenkoor Maas- en Neergalm. Jubileum 120-jarig bestaan.

 12 december 2003.   Kwirzengers, Kerstconcert met St.Joep uit Heel. (Haammaeker)

 11 december 2003.   Opening van de diepvrieswinkel “Het Vriespunt”, Kerkplein 17.

   9 december 2003.   E.H.B.O.-les 19.30 u – 21.30 u. In De Haammaeker, Hoogstr.4.

   1 december 2003.   Heemkundevereniging “Oos Naer”, inloopavond.

 28/29/30 nov.2003.   Kringvogelshow, vogelvereniging “Zang en Kleur.

 30 november 2003.   Muziekschool Neer. Leerlingen presteren een Toontje Hoger. Stg.

 29 november 2003.   St.Ceciliafeest fanfare “de Eendracht”.

 25 november 2003.   E.H.B.O.-extra les 19.30 u – 21.30 u. In De Haammaeker, Hoogstr.4.

 23 november 2003.   St.Ceciliamis voor fanfare “de Eendracht” en gemengd koor Vocante.

 22 november 2003.   St.Ceciliafeest Mannenkoor Maas- en Neergalm.

 21 november 2003.   Eindejaarsvergadering TC ’t Naers Peloton.

 18 november 2003.   Kienen van de Seniorenvereniging.

 17 november 2003.   Heemkundevereniging “Oos Naer”, 20.00 u. de Haammaeker, lezing.

 15 november 2003.   Leedjesaovendj V.V. de Kwiebusse.

 12 november 2003.   Ceciliafeest Kerkkoor St.Martinus.

 11 november 2003.   E.H.B.O.-les 19.30 u – 21.30 u. In De Haammaeker, Hoogstr.4.

   9 november 2003.   Parochie Neer. Na de H.Mis van 10.00 uur, afscheid van pastoor.

   8 november 2003.   Najaarsconcert Gemengd koor Vocante.

   5 november 2003.   Viering dag van ouderen seniorenvereniging.

   3 november 2003.   Heemkundevereniging “Oos Naer”, inloopavond.

   3 november 2003.   Jagersvereniging “Neer”. St.Hubertusfeest.

   2 november 2003.   Viering Aller Heilige.

   1 november 2003.   Jubilarissenavond.

    28 oktober 2003.    E.H.B.O.-les 19.30 u – 21.30 u. In De Haammaeker, Hoogstr.4.

    25 oktober 2003.    Jaorvergadering Aod Vorste.

24-25 oktober 2003.   Potchrysantenaktie van de “Sportfokkers”.

20-24 oktober 2003.   Kerstkaartenverkoopactie van de Jeugdfanfare De Eendracht.

    18 oktober 2003.    Heemkundevereniging “Oos Naer”, 13.30 u. Rondleiding Deurnesepeel.

17-18 oktober 2003.   Potchrysantenaktie van “de Sportfokkers”.

    12 oktober 2003.    Jubileumconcert van Mannenkoor Maas- en Neergalm in de Oranjerie

                                 te Roermond. (t.g.v. 120-jarig bestaan)

    11 oktober 2003.    Verkoop oude schoolspullen in de oude H.Hartschool, Hoogstraat 8, Neer.

      7 oktober 2003.    E.H.B.O.-les 19.30 u – 21.30 u. In De Haammaeker, Hoogstr.4.

      6 oktober 2003.    Heemkundevereniging “Oos Naer”, inloopavond.

 28 september 2003.   Clubkampioenschappen Ruiterclub en Ponyclub in Neer.

 27 september 2003.   19.00 uur. Jubileum H.Mis van het St.Martinus dameskoor. (Gastkoor)

 27 september 2003.   Overdracht schilderij van Sef Timmermans door Bert Meily aan Oos Naer.

 23 september 2003.   Uitstapje N.V.V. St.Martha.

 20 september 2003.   Al de koningen van de Oude Schutten hebben hun 1-ste Kaoningstreffe.

 18 september 2003.   Middagtocht met rondrit. Seniorenvereniging.

 16 september 2003.   Busseschutten (St.Martinus) naar prinsjesdag voor Erewacht.

 16 september 2003.   Kienen van de Seniorenvereniging.

 14 september 2003.   Klein Mariaprocessie naar de Wittekapel.

 14 september 2003.   Opendag boerderij “de Zuul” Dries 35, Neer.

 13 september 2003.   Mannenkoor Maas- en Neergalm concert in Schin op Geul.