VISSEN.

Snoek van Baer Hansen en die van Dolf Wong.