"Jarig"

Het is de bedoeling om op deze pagina op verzoek van een van de kijkers naar mijn site een foto van iemand: een ouder, vriend of kennis, in een woord "van een dierbare" te plaatsen.

Iedereen die 70, 75, 80, 85 of nog ouder wordt, komt in aanmerking. 
Boven de 80 mag elk jaar, want dat zijn toch wel de heel sterken.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zaoterdig 23 febrewari 2013 wrdj s Mam, Oma en vergroetmooder:

Lies Verheijden Thielen
(echtgenote van Chris van Broeads Koeap ) 90 jaor.

Felesitasies kntj ge steure nao; Lies Verheijden Thielen
 Ouderencentrum Beek en Bos
LUnionlaan 1, 6093 GE  Heythuysen.

Of nao E-mail peter.verheijden@home.nl

                                        De femilie.                                         

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hier boven zien jullie oud Indi ganger Jan van Rungskes Lowie van Klein-Hanssum (Luijten)
met schoondochter Riny.
Jan is op dinsdag 19 februari 2013 jarig en
wordt op die dag 87 jaar oud.
Zijn echtgenote Lucy, de drie kinderen met partners en de kleinkinderen wensen hem een

van Harte Proficiat!

Het felicitatieadres is: Lindenstraat 36, 6086CM NEER.
Er kan ook gefeliciteerd worden via het mailadres van zoon
"Huub".

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nellie Verhaeg Alards
89 jaor.

Al is de carnaval in t Landj,
Oos Mam, Oma zitj det effe aan de kantj.
Op carnavalsdinsdig waertj Mam, Oma 89 jaor.
Net zo lang steit ze al vr eederein klaor.
Eine dieke proficiat van alle kinjer, klein kinjer en die nog kleinere kinjer.
Wae winse uch eine fijne daag en nog vle jaore
Maar uch kinnendje zultj gae det waal klaore!
PROFICIAT!!
Wiltj gae ze auch proficiat winse, det kan.
Mail nao:      boyschreurs@online.nl
                      verhaegj@home.nl
Natuurlijk kan een kaartje ook op 't adres: Engelmanstraat 27, 6086BA NEER

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Lieske Theelen-Leeuw is maandag 11 februari 2013 jarig.
Zij wordt op deze dag 82 jaar oud.
Al haar kinderen, kortom de hele familie feliciteerd haar met die verjaardag en zij 
wensen haar nog vele gezonde jaren toe.   
Het adres voor felicitaties is: Spuitjes 4, 6086BZ NEER.
of per mail: 
"Lieske".

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

Donderdag 7 Februari 2013 wordt onze moeder en oma An Thomassen-Berben, 
in Neer beter bekend als 'Antje van Kaole Pietje', 93 jaar! 

Dit is toch een dikke felicitatie waard, dachten we zo.
Haar adres is: Spuitjes 25. 6086BZ NEER.

En daarom zouden we het leuk vinden als ze dit jaar extra veel verjaardagskaartjes ontvangt en
 via jouw site zal dat zeker lukken.
Groetjes uit Someren van Annie en Henri Lemmens-Thomassen, Ren, Henri, Johan, Lian en Ruud.
Feliciteren zou ook kunnen via onze mail:
"An".

Vanaf hier alvast een zeer dikke PROFICIAT!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Donderdag 7 februari 2013 wordt onze dorpsgenoot Dr Dirkx, (Dr van Piette Wlm),

hierboven een jeugdfoto van hem, 75 jaar oud.

Servi, zijn kinderen, kleinkinderen en familie wensen hem van harte PROFICIAT! 

Voor jullie felicitaties is het adres: Winterstraat 17, 6086ED NEER. 0475-592376.
Dat kan ook via zijn mailadres:
dredirkx@ziggo.nl

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX