Verhaal van Ir. Frans Hautus, hoofdstuk 17.

De aanzet naar de "moderne" wetenschap na de Middeleeuwen.

Om een voorbeeld te noemen: Wij zijn nu bekend met het feit dat om de aarde een laag van "stoffen in de gasvorm" hangt. Dit wordt de lucht, dampkring of atmosfeer genoemd. 
Maar we kunnen ons afvragen: Was dit altijd al bekend bij de mens?  Het antwoord is duidelijk: NEE. Voor, pakweg 1500 (dus de middeleeuwen en daarvoor) was er alleen IETS, als je het kon zien of vastpakken. Kon je het niet zien maar je kon het wel waarnemen (b.v. ruiken), dan werd het gewoon geaccepteerd. Kon je het niet waarnemen, dan kwam je in het rijk der geesten, spoken en zielen en dat was gevaarlijk. 
Dus dacht men toen: Om ons heen is er NIETS, want je kunt er niets van zien. Er is wel iets dat we WIND noemen, verder heeft mens en dier ASEM c.q. ADEM nodig, dan zijn er nog kwalijk riekende DAMPEN en lieflijke GEUREN, maar dit alles was geaccepteerd want je kunt het waarnemen ook al kun je het niet zien of vastpakken. MIST en NEVELS waren al meer akelige dingen bezwijgens DWAALLICHTJES boven een moeras. Wat je verder wel goed kon zien waren WOLKEN en deze wolken hadden te maken met regen of sneeuw (al naar gelang zomer of winter). Ook vlogen er VOGELS hoog boven de aarde maar dat was de natuur, of: "God heeft het zo gemaakt". Tenslotte, als er vuur was dan was er ook ROOK maar deze rook "ging weg". 
Zo zagen ze het tot pakweg 1500 na Chr. Deze middeleeuwse ideeŽn zouden echter gaan veranderen. Want, net voor 1500 ontdekte Columbus het huidige Amerika. Oei, de aarde was veel groter dan gedacht en rond 1520 zeilde Magelhaes om de wereld. 
De wereld was dus een bol en niet plat. 
Als klap op de vuurpijl verklaarde Gallileo Gallilei (rond 1560) dat de zon niet om de aarde, maar de AARDE om de ZON draait. Dit soort gebeurtenissen en ideeŽn verspreidden zich niet echt snel ook al omdat de kerk er zwaar op tegen was. Maar toch heel langzaam maar zeker en dan nog alleen bij de wetenschappers, begon de juistheid van deze dingen terrein te winnen. Men begon de aarde te zien als een BOL die door de grote ruimte om de ZON draait. Dit in tegenstelling tot het eeuwenoude simpele en door te kijken bevestigde idee van een vaste platte aarde met daarop de zeeŽn met daar boven het blauwe hemelgewelf waar de zon elke dag doorheen trok en waar 's nachts de sterren aan vast geplakt waren. Boven dit alles was dan nog plaats voor de Hemel met God en de goede Zielen. 
DIT ALLES ZOU LANGZAAM AAN FOUT BLIJKEN TE ZIJN. 
Stond men na 1500 te trappelen om al deze nieuwe ideeŽn binnen te halen? NEEN, absoluut NIET. Zo moest Columbus bij de Spaanse Koning (Ferdinand) en Koningin (Isabella) bedelen voor schepen om zijn Woest idee van ZEILEN NAAR HET WESTEN te kunnen uitvoeren. Hij kreeg eindelijk 3 kleine schepen omdat de koning dacht dat Columbus zo bij de specerij eilanden kon komen en er veel gewin in het vooruitzicht was. Koningin Isabella dacht aan het Kerstenen van de arme zieltjes aldaar. 
Columbus heeft land ontdekt maar dat waren niet de specerij eilanden (India dacht men toen). Hij had gefaald en het land werd NIET Columbusland of zoiets genoemd maar America. 
De inwoners werden dan wel weer Indianen (India) genoemd. Later is in Zuid America een staat, als aandenken aan Christofoor, naar hem vernoemd "Colombia". 
Magelhaes dan. Hij zeilde wťl de wereld rond en bracht een paar zakken specerijen mee. Maar dat verhaal vond men zo fantastisch en de weg zo lang dat Magelhaes bijna vergeten werd. 
Later werd wel nog een zeedoorgang naar hem genoemd. De straat van Magallanes bij de punt van Zuid America dus kaap Hoorn. 
Gallileo Gallilei nu dan met zijn "wat draait om wat". 
Deze meneer kreeg een excursie "martelkamer in werking" en hij herriep zijn ideeŽn subiet. 
Dus nog bijna net zo als bij Marco Polo (Ī1260) die beweerde bij de Chinezen te zijn geweest, maar hij werd desondanks in de gevangenis gegooid waar hij wel rustig zijn verhaal kon opschrijven. Of meneer Polo echt eerlijk is geweest weet men zelfs nu nog niet zeker want in oude Chineese geschriften is niets te vinden van "rare" bezoekers rond die tijd. 
Kort, nieuwigheden werden maar zeer langzaam geaccepteerd en dan vooral door de wetenschappers, een soort elite bovenlaag. Voor de gewone ongeletterde mens veranderde er praktisch NIETS. Enerzijds omdat ze ongeletterd waren en het leven zo al hard en moeilijk genoeg was, anderzijds omdat deze "nieuwe ideeŽn" via meneer pastoor zouden moeten komen want hij was de enige in het dorp die nog een beetje geleerd had. Maar meneer pastoor had absoluut geen zin om het begrijpelijke Middeleeuwse model met een strenge God boven alles te vervangen door rondvliegende bollen waar het water aan de onderkant niet vanaf viel en waar voor God en Hemel geen duidelijke plaats meer was. Nee, laten we maar alles bij het oude houden want meneer pastoor snapte het, eerlijk gezegd, zelf eigenlijk ook nauwelijks of niet. 
En hij had veel grotere problemen aan zijn hoofd. Niet alleen in de hoogste kringen van de wetenschap gebeurden rare dingen, NEE ook de Katholieke Kerk werd gespleten (Ī1517) door ene monnik: Maarten Luther. Het protestantisme met al zijn vertakkingen was ontstaan. Om dit afvallig idee te bestrijden gebruikte de kerk het eeuwenoude middel: OORLOG. 
In de middeleeuwen waren er de Kruistochten die niet veel hadden opgeleverd en nu ontstonden overal Godsdienstoorlogen, al of niet verstrengeld met zakelijke belangen. 
Voor oorlogen waren soldaten nodig en soldaten moesten vechten en gehoorzamen en niet lezen of schrijven laat staan denken over een rondvliegende aarde. Voor de gewone boerenbevolking van toen waren de oorlogen de problemen van elke dag en daar preekte meneer pastoor wel over en legde hij uit WAAROM hun zonen soldaat moesten worden. 
Wat die "geleerden" beweerden, was ver van de bedstee en onbegrijpelijk voor de normale man. Maar laten we eerlijk zijn. Zelfs heden met al zijn open informatie is voor de gewone mens de ontdekking van het z.g.n. High boson ook wel Godsdeeltje genoemd in GenŤve of het feit dat er al maanden een permanent bewoond ruimtetuig (ISSS) om de aarde draait niet erg van belang voor ons dagelijks doen en laten. Dus wie neemt de gewone mensen van toen iets kwalijk?

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX