Verhaal van Ir. Frans Hautus, hoofdstuk 11.

Niet belangrijk maar misschien toch leuk

 of: Wat door mens bedacht is en over de hele wereld geleerd wordt.

 

Een wat rare titel misschien maar wat wordt bedoeld.

Ten eerste, bij de geboorte van een mens geldt: alles moet geleerd worden.

Dit geldt vooral voor door de mens bedachte zaken zoals: spreken, lezen, rekenen, etc. dus dat wat ons onderscheidt van de dieren.

B.v. lezen: De lezer ziet krabbeltjes op papier en weet wat de maker van die krabbeltjes (schrijver) daarmee bedoelde. De lezer moet dit wel geleerd hebben. Als nu een Chinees Chinees leest en een Arabier Arabisch doen zij beide hetzelfde (LEZEN) maar de krabbeltjes (schrift) zien er heel anders uit.

De vraag wordt nu: Zijn er dingen die overal op de wereld gelijk uitzien en door mensen geleerd kunnen worden? Het antwoord is JA.

Het meest algemene op de wereld is dat wat wij de ARABISCHE CIJFERS noemen.Dus 0, 1, 2, .....8, 9 en dan de getallen. Deze arabische cijfers worden over de gehele wereld onderwezen en hetzelfde geschreven maar wel totaal anders uitgesproken. Zo zegt een Fransman tegen 82, quatre vingt deux (vier twintig twee) en Chinezen of Tibetanen zeggen weer wat anders. Het arabisch getallen stelsel is dus duidelijk een uniforme SCHRIJFTAAL. Uitspreken kan op vele manieren. Verder is het niet het enige getallenstelsel. Zo is in West Europa op menige kerktorenklok nog resten van het oude Romeinse getallen stelsel terug te vinden  en ook in boeken staat vaker: HOOFDSTUK V (hoofdstuk 5).

Wat ook zo goed als universeel is, is het MUZIEKSCHRIFT. Hierbij wordt bedoeld de notenbalk van 5 lijnen met de Solsleutel. Ook dit is alleen een notitie methode en een ieder kan er in zijn taal over praten. Natuurlijk zijn er ook weer afgeleide methoden voor beginners etc. maar wie een beetje aan muziek doet kent dit notenschrift. Een Chinees, Rus en Bosjesman kunnen samen van hetzelfde stuk papier in een orkest de muziek spelen al kunnen ze elkaar niet verstaan. Vinden deze drie musici b.v. een Nederlands zangstuk met Nederlandse tekst, dan kunnen ze het wel samen neuriŽn of het met lala-lala laten klinken, ook al snappen ze van de tekst niets.

Rond 1750 was de alchemie zover ontwikkeld dat het een serieuze wetenschap werd, genaamd CHEMIE of Scheikunde. In onze wereld  worden wij omringd door vele stoffen en in het algemeen zijn deze stoffen mengsels van vele andere stoffen. We kunnen hierbij denken aan melk, bier, aarde uit de tuin etc.  Het eerste wat deze wetenschap deed was het scheiden van deze mengsels in zuivere componenten door zeven, filtreren, kristalliseren, destilleren etc. vandaar de Nederlandse naam SCHEIKUNDE.  Had men een stof in zuivere vorm (dus geen mengsel) dan kon aan deze zuivere stof een scheikundige naam of liever scheikundige formule toegekend worden. Het meest bekende voorbeeld is zuiver WATER dat de chemische "naam" formule H2O heeft gekregen. Deze chemische formules worden wereldwijd hetzelfde geschreven of het nu in Rusland, China, Cambodja of bij de Eskimo's is. UITSPREKEN gaat in elke taal of dialect anders dus net als bij de cijfers. Er moeten nu wel direct een paar opmerkingen gemaakt worden. Officieel moet de 2 bij H2O iets gezakt staan. Maar omdat veel simpele tekstverwerkers dit niet aankunnen wordt de 2 vaak op gelijke hoogte geschreven. Maar dat is FAUT (fout dus). In het cyrillisch alfabet, het alfabet dat de Russen gebruiken, betekent de H onze N (van Nico). Desondanks schrijft de Russische chemicus H2O. Hoe hij het uitspreekt met voor zijn gevoel een N voorop, weet de schrijver dezer niet. Wat de Chinees of Eskimo zegt daar kan slechts naar gegist worden. Het is dus wederom uitsluitend een SCHRIJFMETHODE (zie cijfers, getallen). Wat wel geldt is dat H2O water betekent in al zijn verschijningsvormen. Dus vast (sneeuw, hagel, ijs) vloeibaar (stromend of stilstaand) of in de gasvorm (waterdamp, stoom etc.). Schrijf je H2O op een stuk papier en toon je het aan een Eskimo dan kan de goede man met een sneeuwbal of stuk ijs komen aanzetten. Want het is H2O zonder meer.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX