Verhaal van Ir. Frans Hautus, hoofdstuk 01.

 

Computers, in alle soorten en maten.

 

Misschien gek, maar eerst iets over auto's.

Als mensen over auto's praten bedoelen ze practisch altijd hun PERSONENAUTO. Toch zijn er ook nog vrachtauto's, autobussen en nog vele varianten.

 

Zo ook met computers.

Als mensen over computers praten bedoelen ze practisch altijd hun PC. Toch zijn er vele varianten. Over deze gaan we eerst iets zeggen.

 

In de laatste oorlogsjaren werd in Engeland een electronisch apparaat voltooid dat voor velen de naam computer verdient. Dit apparaat had als naam ENIAC en besloeg zo'n 160 m² aan vloeroppervlakte. Het bestond voornamelijk uit rekken vol met  radiobuizen, schakelaars, etc. Het werd gebruikt om gecodeerde berichten van de vijand te ontcijferen. Na de oorlog ging de ontwikkeling verder en dit resulteerde in steeds betere en kleinere computers.  De ontwikkeling van computers is dus van groot naar klein gegaan en zo kwam de kleinste computer ook als laatste op de markt.

Momenteel worden computers grofweg in 4 groepen verdeeld.

 

1) Zeer grote sterke computers die vooral gebruikt worden door b.v. NASA, sterrenwachten, instituten die fundamenteel onderzoek aan materie doen (b.v. Genève) etc.. Deze computers worden Number Crunchers (Getallen Krakers) genoemd en er zijn er maar een paar van.

 

2) Grote computers die vooral gebruikt worden door Universiteiten, grote multinationals (Shell etc.) en ministeries (defensie, financiën etc.). Deze computers worden MAIN FRAME's genoemd. Hier zijn er al redelijk veel van.

 

3) Kleinere computers die gebruikt worden door grote bedrijven. Deze computers worden MINICOMPUTER genoemd maar ze worden langzaam vervangen door gekoppelde micro computers.

 

Deze 3 typen computers hebben alle 3 als eigenschap dat ergens in het gebouw kasten vol electronica staan (de computer) en dat van daaruit leidingen lopen naar plaatsen waar dan een werkstation (terminal) aangesloten kan worden. Wil men op zo'n computer werken dan moet men zich via de terminal aanmelden  (inloggen) en dan kan men beginnen.

 

4) Echter, door de raket technologie (Kennedy met mensen op de maan) nam de miniaturisering van de electronica ( I.C.'s, chips e.d.) sterk toe. Daardoor konden de computers die vol elektronica zitten steeds kleiner worden en rond de jaren '80 kwam er een computer op de markt die de grootte had van een T.V. kast. Dit type computer, de kleinste in zijn soort, werd de MICROCOMPUTER genoemd. Je begrijpt dat deze eerste microcomputers net de naam computer verdienden zoals ook de eerste televisies net de naam televisie mochten hebben.

 

Samenvattend: De computers worden grofweg ingedeeld in:

1) GETALLENKRAKERS  (NUMBER CRUNCHERS)

2) MAIN FRAME

3) MINI COMPUTERS.

4) MICRO COMPUTERS.

Vraag: waar staat nu onze vertrouwde PC (Personel Computer)?

Wel de PC behoort tot groep 4 oftewel de microcomputer.

Eigenlijk is de relatie PC-microcomputer zo iets als fiets-rijwiel. Het is hetzelfde alleen de naam is anders.