BEZOEKERS SCHRIJVEN.

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

Mail: Piet van Toon Tel. 0475-591317.

Terug

Wat is er allemaal te doen in NEER? Wilt U dat weten, klik op deze link: "Agenda Neer"

Deze link is er om het: NIEUWS van NU en van EERDER! te zien.


2012 11 28 01. Nummer 1400. 
Guido Franken, Maastricht. Financiële steun van de Provincie aan Cinesud Academy.

 

Maastricht 27-11-2012.

                                   

Cinesud Academy

Met ingang van 1 augustus 2012 is Cinesud, het platform voor mediaprofessionals in het hart van de Euregio, het project ‘Cinesud Academy’ gestart waarbij maandelijks minstens één training, workshop of masterclass wordt georganiseerd.
Met
dit project wordt een van de voornaamste doelstellingen van  Cinesud, talentontwikkeling en kennisoverdracht, verwezenlijkt.
Het
project wordt mede gefinancierd door de Provincie Limburg, dat zich enthousiast toonde over het initiatief.
Door
‘Cinesud Academy’ worden de kennis en vaardigheden van (aankomende) mediaprofessionals vergroot en krijgen zij inzicht in de benodigdheden voor een bruisende creatieve industrie in onze regio.
Ook
leren de mediaprofessionals hoe ze dezebenodigdheden ten volle kunnen benutten.
In
‘Cinesud Academy’ ligt de focus op talentontwikkeling, kennis en vaardigheden.
Net
als bij andere activiteiten zal Cinesud hierbij nauw samenwerken met de media gerelateerde opleidingen in de regio, zoals de Toneelacademie Maastricht, de Academie Beeldende Kunsten Maastricht en het Arcus College afdeling Kunst, Theater & Media te Heerlen.
Guido
Franken (projectmanager Cinesud): “Dat de Provincie zich vierkant achter ons initiatief
‘Cinesud
Academy’ schaart, geeft niet alleen aan dat dit kansrijk is, maar ook dat de Provincie actief wil participeren in een verbetering van de creatieve industrie in Limburg.
Door
de financiële steun van de Provincie kan Cinesud haar activiteiten de komende twee jaar
doelgericht
en wezenlijk  uitbreiden, waardoor het platform een sterke basis kan leggen voor de toekomst.”
Voor
een actuele stand van zaken en komende trainingen, workshops en masterclasses kijk op
www.Cinesud.nl.
Over
Cinesud Cinesud (www.Cinesud.nl) is een platform voor alle film en televisie professionals die in het hart van de Euregio actief zijn. 
Cinesud heeft zich ten doel gesteld de branche een sterker gezicht te geven en om meer mogelijk te maken; te bemiddelen bij het zoeken naar geschikte professionals of ervaren mensen; te helpen bij het vinden van financiering; zich in te zetten voor een betere onderlinge
samenwerking
en nadrukkelijk contact zoeken met omliggende regio’s.
Overigens
beperkt Cinesud zich niet enkel tot de film en televisiewereld.
Iedereen
die denkt vanuit zijn achtergrond of vak een bijdrage te kunnen leveren aan een dynamisch, innovatief mediaklimaat in de regio kan zich aansluiten.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX