BEZOEKERS SCHRIJVEN.

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

Mail: Piet van Toon Tel. 0475-591317.

Terug

Wat is er allemaal te doen in NEER? Wilt U dat weten, klik op deze link: "Agenda Neer"

Deze link is er om het: NIEUWS van NU en van EERDER! te zien.


2012 10 23 01. Nummer 1364. 
Pastoor Schwillens, Neer. Belangrijke uitnodiging aan de parochianen van Neer.

Beste parochianen en inwoners van Neer. Toen ik in mijn archief ging kijken om een geschikte foto te vinden, om bij het artikeltje van Pastoor Ralf Schwillens te plaatsen, zag ik deze foto.
Op deze in januari 1945 genomen foto is een gedeelte van de ravage te zien die onze kerk door de oorlog had opgelopen. Het kerkbestuur zal toen heel zeker de gemeenschap er bij hebben geroepen, om alles weer op te bouwen.
Nu vraagt het kerkbestuur jullie, om vanavond eens te komen "kallen". 
Ditmaal niet over oorlogsschade, maar als ik het zo zie over andere belangrijke punten!

Bericht, van Pastoor Schwillens voor vanavond:

Geachte parochianen,

Hierbij willen wij u uitnodigen voor een informatieavond. Tijdens deze avond zult u over de stand van zaken van de parochie op de hoogte gesteld worden. Tevens wordt u de gelegenheid geboden om vragen te stellen.

Tijdens de avond zullen o.a. de volgende punten aanbod komen:

         het nieuwe kerkbestuur

         Toelichting financieel jaarverslag 2011

         De kerk in de toekomst (visie)

         Sluiting

Eventuele vragen kunt u ook voorafgaande aan deze avond e-mailen naar: parochiesecretariaat@kpnmail.nl

De avond vindt plaats op dinsdag 23 oktober a.s. in het Parochiehuis, Kerkplein 4 te Neer. Aanvang: 19:00 uur.

Wij hopen op een grote opkomst.

Het kerkbestuur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX