BEZOEKERS SCHRIJVEN.

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

Mail: Piet van Toon Tel. 0475-591317.

Terug

Wat is er allemaal te doen in NEER? Wilt U dat weten, klik op deze link: "Agenda Neer"

Deze link is er om het: NIEUWS van NU en van EERDER! te zien.


2012 10 07 01. Nummer 1348. 
Ton Hillen, Neer. Huldiging Jubilarissen van Seniorenvereniging St.Martinus.

Vrijdag 5 oktober 2012 werden tijdens een geweldige feestdag van de Seniorenvereniging St.Martinus, de Jubilarissen van de vereniging gehuldigd.  

------------------------------

 

Ton Hillen, voorzitter van de Seniorenvereniging stuurde deze door Wiel aan de Boom genomen foto in en schreef daarbij:
Tijdens een druk bezochte receptie ter gelegenheid van het 50 jarig jubileumfeest van Seniorenvereniging Sint Martinus op vrijdag 5 oktober 2012 kregen een viertal leden vanwege hun bijzondere verdiensten voor de seniorenvereniging Neer het zilveren bondsinsigne van de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) opgespeld. 
Het betreft de dames Gerda Leunissen-Peeters, Lies van Lier-van Nieuwenhoven, 
Lena Winkelmolen-Schreurs en de heer Sjaak Cuypers. 
Op bijgaande foto worden ze toegesproken door de voorzitter. 
Het jubileumfeest was een geslaagde happening, mede ook door de inzet van velen tijdens de voorbereidingen en het jubileum zelf. 
We danken dan ook allen die op enigerlei wijze hun steentje bijgedragen hebben aan het slagen van dit feest.
Ton Hillen (Voorzitter Senioren Vereniging Sint Martinus, Neer)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX