BEZOEKERS SCHRIJVEN.

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

Mail: Piet van Toon Tel. 0475-591317.

Terug

Wat is er allemaal te doen in NEER? Wilt U dat weten, klik op deze link: "Agenda Neer"

Deze link is er om het: NIEUWS van NU en van EERDER! te zien.


2012 09 30 01. Nummer 1341. 
Peter Derks, Neer. Muzieklessen worden vanaf 1 0ktober 2012 voortgezet.

Peter Derks stuurt in ter publicatie:

HaFa Leudal Overleg. 

‘De Muzikale Echo van het Leudal’ 

27 juli 2012

Nunhemseweg 6 Tel.: 06 40 31 11 45 6081 GH Haelen.   floorba@versatel.nl

De muzieklessen van voorheen Kreato worden vanaf 1 oktober 2012 in de gemeente Leudal voortgezet.

Enkele weken geleden is het faillissement van Kreato uitgesproken. Dit heeft grote gevolgen voor de leerlingen van voorheen Kreato en voor de muziekverenigingen in de regio.

In nauw overleg met de curator, de fiscus, het UWV en de muziekdocenten van voorheen Kreato, hebben de gemeente Leudal, het HLO en Stichting Myouthic een oplossing gevonden voor een zeer complexe situatie die door genoemd faillissement is ontstaan.

Hierdoor kunnen de muzieklessen voor bijna alle vereniginggebonden en voor niet vereniginggebonden leerlingen, volgens het bestaande lesrooster, zoveel mogelijk met de huidige docenten op de bekende leslocaties vanaf 1 oktober doorgaan.

De 15 harmonie- en fanfareverenigingen in Leudal, die allen zijn aangesloten bij het Hafa Leudal Overleg (HLO), sluiten hiervoor een overeenkomst met de muziekdocenten die als ZZP’er in opdracht van betreffende vereniging muzieklessen zullen geven tot 1 januari 2013.

Stichting Myouthic ziet erop toe dat de leskwaliteit gewaarborgd blijft en zorgt er in dit kader voor dat de examens volgens de daarvoor geldende eisen worden afgenomen.

Ondertussen werkt Myouthic hard aan een nieuwe organisatie die gekwalificeerd muziekon-derwijs tegen een aantrekkelijk tarief zal aanbieden vanaf januari 2013.

"Wij zijn bijzonder verheugd dat wij in samenwerking met de gemeente en Myouthic tot een heel goede oplossing zijn gekomen", aldus Peter Derks als voorzitter van het HLO. 
"Dit is niet alleen van groot belang voor de leerlingen en voor de harmonie- en fanfareverenigingen, maar voor alle muziekverengingen en daarmee voor de muziekcultuur in de gemeente Leudal."

Inmiddels zijn er informatiebijeenkomsten gehouden met alle betrokken partijen en maken de muziekdocenten afspraken met de leerlingen om de tijdstippen en de leslocaties voor hun muziekles vast te stellen.

"Dankzij het vertrouwen dat Myouthic van de gemeente Leudal en het HLO heeft gekregen, worden wij in de gelegenheid gesteld om te bouwen aan een toekomstbestendige kunst- en cultuuropleiding in onze regio", zegt Frans Tonnaer als voorzitter van Myouthic.

Door het engagement en doortastend optreden van de wethouders Paul Vogels en Jo Smo-lenaars zullen de muzieklessen gesubsidieerd blijven en heeft de gemeente Leudal de heer Fer Koolen aangetrokken om namens de gemeente betrokken partijen te adviseren. Voor meer informatie kunt u dan ook contact opnemen met Fer Koolen via info@fermate.nl

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX