BEZOEKERS SCHRIJVEN.

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

Mail: Piet van Toon Tel. 0475-591317.

Terug

Wat is er allemaal te doen in NEER? Wilt U dat weten, klik op deze link: "Agenda Neer"

Deze link is er om het: NIEUWS van NU en van EERDER! te zien.


2012 09 29 01. Nummer 1340. 
Peter Peters, Neer. Een bouwfout of een fotofout in Dordrecht?

Peter van Bekker Lei wandelt veel, zelfs tot in Dordrecht toe is hij geweest wandelen. 
Zaterdag 22 september 2012 was hij daar en maakte onderstaande foto van een rijtje huizen.

Peter schreef bij die bovenste foto: 
ik heb Zaterdag 22 september 2012 in Dordrecht een wandeling gemaakt en daar waren een paar huizen, waar de voorgevel niet recht van staat.(zie foto) Kan iemand mij dat uitleggen. 
grt Peter.

In eerste instantie dacht ik, dat het een normale vertekening was bij het nemen van zo'n foto. Daarom heb ik geprobeerd (zie de onderste foto) alles recht te maken, maar zoals te zien is dat niet gelukt. Dus blijft de vraag staan en wie kan Peter een goed antwoord geven?

Vermoedelijk heeft Nic van Dael uit Kessel, het goede antwoord. Hij schrijft:
Dit is geen bouwfout maar een verzakking van het huis en misschien wel van de hele straat dit kan meerdere oorzaken hebben. 
De steden in het westen zijn voor een groot gedeelte gebouwd op houtenpalen. 
Betonpalen is iets van na 1945. Tussen 1860 en 1945 ging het economisch slecht met ons land en werd er ook in de bouw flink bezuinigd en werd ook op funderingen bezuinigd. 
Bij een fundering op palen heb je de Amsterdamse en de Rotterdamse fundering. 
Bij de Amsterdamse fundering worden twee palen naast elkaar in de grond gedreven ter breedte van de fundering en haaks op de lengte richting van de fundering. Hierover een dwarsbalk en dan in de lengte richting wordt dit herhaald op een bepaalde afstand die bepaald wordt door het gewicht van het gebouw wat er op komt te rusten. In de lengte richting komen balken te liggen waar op gemetseld wordt. 
Bij de Rotterdamse methode worden de palen midden onder de muur geplaatst en heb je dus een rij palen waar balken op gelegd worden en waar dan het metselwerk op rust. De oorzaak van het verzakken kunnen divers zijn: 
1 Te korte palen die dus niet op vast grond staan. 
2 Te weinig palen. Iedere paal mits goed gefundeerd kan tussen de 6 en 10000 kg dragen. 
3 De palen moeten altijd onder water blijven ander gaat het gedeelte boven water rotten.
Dan heeft men nog te maken met positieve en negatieve kleef. De grond die om de palen zit kleeft aan de palen en zorgt er mede voor dat ze niet verder zakken. Dat noemt men positieve kleef. 
Als een terrein waarop gebouwd wordt pas opgehoogd is of om welke andere reden nog inklinkt dus zakt, dan kleeft de grond ook aan de palen maar drukt ze naar beneden, dat is negatieve kleef. 
Positieve kleef is een voordeel en negatieve kleef een nadeel. 
De waterschappen hebben daar als voornaamste taak dat de grondwaterstand op pijl blijft zodat de palen niet droog komen te staan. 
Maar dat een goede fundering op palen eeuwen kan doorstaan zien aan het paleis op de Dam. Dit is tussen 1648 en 1665 gebouwd op 13659 houten palen waar ze er enkele jaren geleden twee uitgetrokken hebben en die waren nog in goede staat.
Ik hoop U hiermede te laten zien, dat er divers oorzaken zijn en dat daar nog heel wat te doen is om het mooie van die oude binnensteden in stand te houden. 
De kosten van om een fundering te verbeteren liggen naar gelang de ernst van de verzakking tussen 20 en 60000 euro. 
Gr Nic van Dael.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX