BEZOEKERS SCHRIJVEN.

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

Mail: Piet van Toon Tel. 0475-591317.

Terug

Wat is er allemaal te doen in NEER? Wilt U dat weten, klik op deze link: "Agenda Neer"

Deze link is er om het: NIEUWS van NU en van EERDER! te zien.


2012 09 04 01. Nummer 1315. 
Marian Verstappen, Heibloem.
Een brief van pastoor Schwillens aan de parochianen.

Marian stuurt onderstaande mail in, met het daarbij de daaronder volgende brief: 
de pastoor heeft gevraagd of bijgevoegde brief op uw site kan worden geplaatst. Als dat niet kan, wilt u dan naar deze brief verwijzen? Hij staat op de site van de parochie bij nieuws, vriendelijke groeten, Marian Verstappen.

De St.Martinus parochiekerk van Neer gefotografeerd in de avondzon op donderdag 23 augustus 2012 om 18.45 uur.   Foto: Piet Timmermans, Neer.

Geachte parochianen van Heibloem, Neer en Roggel.  

(Binnen gekomen donderdag 30 augustus 2012)

De kerk staat in het midden van onze gemeenschap en verdient ook open te staan voor de hele gemeenschap. Het is jammer als onze parochiekerk alleen voor de eredienst in het weekend gebruikt wordt.

Het kerkbestuur heeft zich beraad over het gebruik van onze kerk.

Vooral bij een overlijden voelen veel mensen uit onze gemeenschap zich betrokken.

Het kerkbestuur heeft besloten om u als lid van onze parochiegemeenschap inspraak te geven bij het gebruik van de kerk als er een afscheid plaats vindt. Want wat is een betere plaats samen afscheid te nemen dan in de kerk als centrale plaats in onze gemeenschap, de plaats waar altijd vreugde en verdriet gedeeld zijn, de plek die ons het beste laat voelen dat we bij elkaar horen in lief en leed.

De avondwake zal voor een groot deel hetzelfde blijven. U hebt wel de keuze om zelfgekozen cdís te laten afspelen of te kiezen voor een koor.

Omdat veel mensen zich niet meer thuis voelen bij een begrafenismis hebt u voortaan twee keuzemogelijkheden.

Natuurlijk blijft de begrafenismis bestaan. U kunt in overleg met de pastoor zelf teksten aandragen en aan het begin en einde van de mis cdís laten afspelen. U hebt de keuze uit een gregoriaanse (Latijnse) mis of een Nederlandse mis gezongen door een koor.

Daarnaast kunt u ook kiezen voor een afscheidsdienst in de kerk. U kunt een afscheidsdienst vergelijken met een dienst in het crematorium. Alleen is er geen tijdslimiet bij de afscheidsdienst in de kerk. Er is echter ook geen priester of communie- uitreiking. Het leven van de overledene en wat hij of zij betekend heeft, staat centraal tijdens dit afscheid. 
In een toespraak wordt uitdrukking gegeven aan de herinneringen, gevoelens en gedachten van de nabestaanden. U kiest zelf cdís, en u bent vrij om (met hulp) zelf vorm te geven aan het afscheid met rituelen, gedichten en toespraken. 
Ervaren niet-kerkelijke sprekers kunt u vinden via tel.nr.: 06- 51 08 82 51 (Humanistische uitvaartbegeleiding).
De kosten van een begrafenismis en afscheidsdienst zijn gelijk.

Het kerkbestuur hoopt de kerk op deze manier weer terug te plaatsen als middelpunt van onze gemeenschap.

  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX