BEZOEKERS SCHRIJVEN.

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

Mail: Piet van Toon Tel. 0475-591317.

Terug

Wat is er allemaal te doen in NEER? Wilt U dat weten, klik op deze link: "Agenda Neer"

Deze link is er om het: NIEUWS van NU en van EERDER! te zien.


2012 05 17 01. Nummer 1205.
Ton Hillen, Neer.  
Voorzitter St.Martinus begroet het 500e lid van de Seniorenvereniging.  

Ton stuurde onderstaande foto in en schreef daarbij:

 

De Zorg en Welzijnsbeurs op 29 april 2012 was, mede door het grote aantal exposanten alsmede de vele bezoekers een groot succes. 
In het kader van onze ledenwerfactie mochten we tijdens deze bijeenkomst in de loop van de middag Annie Peeters-Claessen als 500e lid verwelkomen en in de bloemetjes zetten. 
Gezien het succes van deze ledenwerfactie is besloten om de duur van deze actie te verlengen tot 1 januari 2013. Kandidaatleden van 50 jaar en ouder, die zich nu aanmelden zijn over 2012 geen contributie verschuldigd. 
Voor vragen kunt u zich wenden tot: 
Ton Hillen, tel. 0475-593922 
Mia Jeurninck, tel. 0475-593708 of 
Karel Henderikx, tel. 0475-594373.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX