BEZOEKERS SCHRIJVEN.

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

Mail: Piet van Toon Tel. 0475-591317.

Terug

Wat is er allemaal te doen in NEER? Wilt U dat weten, klik op deze link: "Agenda Neer"

Deze link is er om het: NIEUWS van NU en van EERDER! te zien.


2012 03 20 01. Nummer 1147.
Schutterij St.Sebastianus, Neer.
Uitgifte boek 75 jaar OLS-Federatie.

Boek 75 jaar OLS-Federatie.


Bij gelegenheid van het 40- en 50-jarig bestaan van de OLS-Federatie werd al een boekwerk uitgegeven. Het 75-jarig bestaan is een mijlpaal die we eveneens niet ongemerkt voorbij willen laten gaan. Vandaar dat we een geheel eigentijds boekwerk mét DVD laten verschijnen waarin de Limburgse schutterijen en hun schutters centraal staan.

Boek + DVD.
Het boek draagt de titel: “In optocht tonen wij ons trots.”
Meer details over de inhoud: ca 160 pagina’s tellend fotoboek met verklarende teksten verdeeld in een beeldverhaal van het OLS, historische achtergronden en de OLS-organisatie. De DVD zal worden samengesteld door Tom Doesborg en Alf Poell met gebruikmaking van beeld- geluidmateriaal van L1-Radio en TV.
Het boek + DVD is te bestellen door overmaking van € 10 op rekeningnummer 1222.15.125 t.n.v. Het Schutterstijdschrift te Melick. Voor betalingen vanuit België geldt:
IBANnummer NL26 RABO 0122 2151 25, BIC RABONL2U.
Betalen vóór 1 mei 2012 betekent dat (desgewenst) Uw naam en adres worden gepubliceerd in de lijst van voorintekenaren. Wilt U het boek per post ontvangen, zo kost het boek € 14,-.
Bij bestellingen van minimaal 5 boeken op één adres zullen geen portokosten in rekening worden gebracht. Het boek + DVD dienen afgehaald te worden op 1 juli op het OLS-terrein.
Het boek zal ook te koop worden aangeboden op het OLS-Feest in Ellikom op 23 september.

Het eerste exemplaar van het boek + DVD zal overhandigd worden op 1 juli 2012 door mevrouw Ria Oomen aan de President van de OLS-Federatie en aan beide gouverneurs tijdens de officiële opening van het OLS in Ellikom.
De meeropbrengst van de boeken zal ten goede komen aan een goed doel binnen de OLS-Federatie.

Verzoek.
Wij verzoeken U om dit bericht maximaal te verspreiden binnen uw vereniging en aan geïnteresseerden.

Meer informatie.
Meer informatie vindt U in het Limburgs Schutterstijdschrift en op de website: www.schutterstijdschrift.com

Samenstellers.
De samenstellers van het boek Drs. Jos Gerits en Wim Pijpers.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX