BEZOEKERS SCHRIJVEN.

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

Mail: Piet van Toon Tel. 0475-591317.

Terug

Wat is er allemaal te doen in NEER? Wilt U dat weten, klik op deze link: "Agenda Neer"

Deze link is er om het: NIEUWS van NU en van EERDER! te zien.


2012 03 05 01. Nummer 1132.
Ben Hendrickx, Neer.
Nieuws van het Dorpsoverleg Neer 001.

In Neer is Dorpsoverleg al actief, zie hieronder hun eerste bericht.

 

Nieuws van het Dorpsoverleg Neer.

Zaterdag 3 maart bezochten we met een delegatie van het Dorpsoverleg Neer de Workshop van het Limburglab. In Dok 6 in Panningen hadden zich ruim 300 vrijwilligers verzameld om deel te nemen aan deze activiteit.
Onder de 21 organiserende partijen waren Zijactief,  Zonnebloem, KPJ,  Jong Nederland, Vereniging Kleine Kernen Limburg, Huis voor de Sport, Verenigde Jeugdclubs Limburg enz.
Tot de gasten [en deelnemers] mochten o.a ook gerekend worden  Dhr. Theo Bovens, Mgr. Everart De Jong, de burgemeesters van Peel en Maas en Leudal enz. 

Hoofdthema en rode draad in de diverse workshops was het zich verantwoordelijk weten voor je eigen leefomgeving.

De vergrijzing van de samenleving.  Moet je dat zien als een probleem of juist blij zijn dat de samenleving steeds ouder en gezonder blijft. Stelling van de Zonnebloem: Nu de bevolking vergrijst en budgetten voor zorg afnemen is het veelal aan de inwoners zelf om voorzieningen rond zorg en welzijn overeind te houden.

Hoe ga je om met verenigingsgebouwen en sportaccommodaties. Hoe houdt je de exploitatie van de accommodatie in stand?  Hoe vang je de terugloop van het ledental op en hoe ga je om met het verschijnsel dat er steeds minder animo is om de “leiding”op zich te nemen.

Kun je de sociale cohesie tussen Kerk en samenleving overeind houden en bevorderen.

Wat zijn de kansen van “Social media” in uw organisatie . Kort gezegd hoe kun je Internet, Hyves, Twitter website  enz, in je organisatie inpassen.

Wat kan de relatie betekenen tussen de vrijwilliger en de professionele diensverlener.

Het mag duidelijk zijn dat de overheid zich steeds meer terug zal trekken. Als gevolg van krimp zal het steeds moeilijker worden om in onze gemeenschap “de broek op te houden”.

Als Dorpsoverleg Neer gaan  we daar samen met U aan werken.

Immers wij wonen ……..  Gaer in Naer

Kom dus woensdag 14 maart om 20.00 uur naar onze bijeenkomst in Den Haammaeker.

Meer informatie, bel dan met Ben: 0475 594408

 Wil je even kijken wat er te doen was, volg dan onderstaande link.

http://www.speeltuinwerklimburg.nl/img/upload/herinnering%20limburglab%203%20maart%202012.pdf

Of twitter :   #LimburgLab

Faceboek : zoeken op limburglab

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX