BEZOEKERS SCHRIJVEN.

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

Mail: Piet van Toon Tel. 0475-591317.

Terug

Wat is er allemaal te doen in NEER? Wilt U dat weten, klik op deze link: "Agenda Neer"

Deze link is er om het: NIEUWS van NU en van EERDER! te zien.


2012 01 31 01. Nummer 1098.
Erik Seuren, Neer.
Rianne Seuren kijkt terug op een mooi TienerVastelaovesConcours!

 

Erik schreef bij deze foto's: 

Rianne kiektj trk op ein geweldjig Tiener Vastelaovend Konkoer

MIENSE: HARTSJTIKKE BEDANKTJ!!


T waas ein groeat fist in Venray tiejes de finale van t Tiener Vastelaovend Konkoer.

Helaas gein prieze mt trk genaome mer Rianne is super tevraeje ver hr optraeje en ein hiele ervaring rieker.

Same mt ein hiel bs vol Naerse supporters waerdje aafgereisj nao de Evenementenhal in Venray.

t Waas al fiest ngerwaeges daohaer en det fiest waerdje allein mer groeater. 
Rianne zooj as 12e optraeje en vr det t zoeawied waas zoot de stumming dr al good in.

Onger aanveuring van Vorst Kwiebus de 61e waerdje al snel duudelik woea de Naerse delegatie waas neergesjtraeke in de groeate Evenementenhal.

De mier den 60 supporters oet Naer mooke dr saame mt Rianne ein groeat fiest van.

Eederein haaj n brdje gekraege mt ein foto van Rianne en dao waerdje oetbundig mt gezwejdj.

Tiejes t optraeje van Rianne stnge alle supporters vr aan de bhne m hr aan te moedige. Dao waerdje hel mtgeznge en de zaal deindje op en neer op t ritme van Vastelaovendj koom mich haole.

Vorst Kwiebus de 61e en zien gevolg waas natuurlik auch vraan te vinje en taorendje wie t zich huerdj al zwejjendj en zingendj baove t publiek oet. t Waas ein prachtig gezicht mt al die brdjes inne lcht en de Kwiebusvlag dae zoea gruets mhoeag staok.

Nao de ltste toeane van Vastelaovendj koom mich haole waerdje Rianne getrakteerdj op aanhaojendj gejuich van nger angere de Naerse aanhang.

t Fiest gng verder en gewachtj waerdje oppe oetsjlaag. Ein spannendj moment mer helaas ks dao geine pries mt nao hoes genaome waere.

Mer aevegood gng t fiest gewuen door. Oppe truukwaeg waas de bs t verlingdje vanne fiestzaal, t daak gng draaf en toet 10 kier klnk Vastelaovendj koom mich haole, door eederein mtgeznge.

Rianne bedanktj EEDEREIN dae op welke meneer auch ein biedrage haet geleverdj m alles mgelik te make. Van de leedjesaovendj toet en mt de finale van t  TVK.

De tekstsjriever van t leedje en begeleider vanaf t ierste oor Bas Keltjens, de bedinkers van de meziek Anky en Mella Klaessen, Vastelaoversvereniging De Kwiebusse r de geweldjige sjteun en samewrking, Vorst Kwiebus de 61e Ruud Mingers en zien gevolg, de Naerse artieste vr de geweldjige begeleijing, femilie en vrunj, eederein dae haet gestumdj op internet, de supporters biej de finale en alles en eederein dae Rianne al dae tied zoea fantastisch haet gesteundj!

Rianne:  TVK waas geweldjig!  Neet in de prieze gevalle mer t waas GAAF! En het gng super good.  Bedanktj eedereen dae mich haet gesteundj, die hbbe gestumdj en auch zeker diegene die mt zeen gewaestj, SUPER!

Aanstaondje maondjig  m 16.00 uur zal d r op TV Limburg ein reportage waere oetgeznje van de finale van t TVK.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX