BEZOEKERS SCHRIJVEN.

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

Mail: Piet van Toon Tel. 0475-591317.

Terug

Wat is er allemaal te doen in NEER? Wilt U dat weten, klik op deze link: "Agenda Neer"

Deze link is er om het: NIEUWS van NU en van EERDER! te zien.


2012 01 29 01. Nummer 1096.
Riya Geboers, Weert.
Dinsdag 7 februari 2012 opening digitale dorpscafés in Neer en Buggenum.

Eerste Digidorpen / digitale dorpscafés: opening in Neer en Buggenum.

De eerste Digidorpen / digitale dorpscafés worden in Neer en Buggenum gelanceerd. 
In de Bibliotheek van Neer zal Bibliocenter dit nieuwe initiatief op 7 februari om 19.30 uur onthullen.  De twee community websites voor de twee dorpen zijn vanaf dat moment door iedereen te bezoeken op het internet.

Digidorpen/ digitale dorpscafés is een initiatief van Bibliocenter en het bibliotheekhuis Limburg en  gesubsidieerd door de Provincie Limburg. In dertig kleine kernen in Limburg lanceren zij community websites samen met de inwoners. Inwoners krijgen enkele trainingen en een workshop in het gebruik van het platform en de combinatie met social media.

In het project Digidorp/ digitale dorpscafés zijn gezamenlijke professionele websites ontwikkeld voor verenigingen in een dorp. Officiële instanties als gemeente, de bibliotheek,  welzijnsinstanties, plaatselijke verenigingen én individuen kunnen via het Digidorp/ digitale dorpscafés hun diensten digitaal aanbieden en met elkaar communiceren. 
Daarmee wordt de leefbaarheid in kleine kernen bevorderd. Door de samenwerking kunnen de relatief hoge kosten van een website worden beperkt en is voortgang gewaarborgd.

Nu steeds meer fysieke plekken verdwijnen in kleine kernen, zoals de bieb, komen burgers minder met elkaar in contact. En dat in een tijd waarin van burgers verwacht wordt steeds meer zaken zelf te regelen.  Via de digitale weg is het eenvoudiger contact te behouden en informatie met elkaar te delen.

De kerntaak van de bibliotheek is het delen van informatie. Met dit sociale netwerk op dorpsniveau wil de bibliotheek een rol van betekenis blijven spelen. Juist op die plekken waar geen fysieke bibliotheek meer aanwezig is.  

Adres bibliotheek Neer:  Hoogstraat 6, 6086 BH Neer

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX