BEZOEKERS SCHRIJVEN.

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

Mail: Piet van Toon Tel. 0475-591317.

Terug

Wat is er allemaal te doen in NEER? Wilt U dat weten, klik op deze link: "Agenda Neer"

Deze link is er om het: NIEUWS van NU en van EERDER! te zien.


2012 01 26 01. Nummer 1093.
Wiel Derikx, Neer.
Aandacht voor de zegening van het nieuwe St.Sebastianusbeeld.

Nadat ik in de rubriek "Zomaar un foto" al enige aandacht heb besteed aan de inzegening van het nieuwe St.Sebastianusbeeld van de "Aoj Sjötte" stuurt de schutterij ook nog twee foto's met een volledig verslag in. Met gepaste trots laat ik dat alles hieronder volgen.

Nieuw St. Sebastianusbeeld voor Schutterij St. Sebastianus uit Neer.

Zondag 22 januari 2012 was een bijzondere dag voor Drumband Schutterij St. Sebastianus uit Neer.  Tijdens de Hoogmis werd de H. Sebastianus herdacht.

20 januari is de sterfdag van de Heilige Sebastianus en op of rond deze datum wordt het  naamsfeest van de Heilige herdacht.

St. Sebastianus is namelijk Patroonheilige van schutterij St. Sebastianus, in de volksmond ook wel de “Aoj Sjötte” genoemd.

Het nieuwe Sebastianusbeeld werd op indrukwekkende wijze, op klanken van de drumband, door het middenschip van achter in de kerk naar voren gebracht waar het een ereplaats kreeg voor het altaar.

Voorafgaand aan de inzegening werd nog een kort levensverhaal over St. Sebastianus verteld door de voorzitter van de vereniging. 

De drumband luidde de inzegening in met een muzikale hulde aan de Heilige.

Pastoor Schwillens zegende en bewierookte de Heilige Sebastianus rijkelijk.

Na de inzegening zong het kerkkoor het lied van de “Sjtille Zandwaeg”, een lied dat de verbondenheid van de schutterij met de Kapel en het Leudal zo mooi omschrijft met:

“dae Sjeetbaum”.   

Vele inwoners en genodigden waren getuige van dit bijzondere moment.

Schutterij St. Sebastianus is al 3 jaren op zoek naar een ander beeld, nadat het vorige beeld in april 2009 werd ontvreemd. Het nieuwe prachtige beeld is een copie van het vorige en gemaakt door dhr. Jurenko uit Duitsland.

Vanaf nu is de Schutterij weer compleet.

Na afloop van de H. Mis werd er afgemarcheerd naar het clublokaal Maneslust waar nog gezellig werd nagepraat.

Voor meer foto’s kijk naar de site: www.stsebastianusneer.nl

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX