BEZOEKERS SCHRIJVEN.

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

Mail: Piet van Toon Tel. 0475-591317.

Terug

Wat is er allemaal te doen in NEER? Wilt U dat weten, klik op deze link: "Agenda Neer"

Deze link is er om het: NIEUWS van NU en van EERDER! te zien.


2011 01 23 01. Nummer 1090.
Leon Berben, Neer.
Spreekbeurt over Keizerbosch door Jo Kuijpers Neer.

 

Lezing bij “Oos Naer”.

  Op woensdag 25 januari 2012 is er weer een lezing bij Heemkundevereniging “Oos Naer.” 
Als vervolg op de lezing die in april 2009 werd gehouden, zal dhr. Jo Kuijpers uit Neer, in de eerste lezing van het nieuwe seizoen, verder ingaan op de geschiedenis van het “Klooster Keijzerbosch”.  

Behalve aan de ontstaansgeschiedenis van het klooster omstreeks 1200, zal ook aandacht besteed worden aan de bewoners van het klooster, de zusters, priorinnen en proosten. 
Wie waren zij, waar kwamen zij vandaan en wat waren de familierelaties met de wereldlijke macht en de andere kloosters.

En natuurlijk komen er nog allerlei kleine wetenswaardigheden aan bod waardoor we een betere indruk krijgen van het klooster en het kloosterleven.

We beginnen om 20.00 uur “in d’n Haammaeker” Kom eens kijken en luisteren.

Kijk ook eens op onze vernieuwde website, www.oosnaer.nl

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX