BEZOEKERS SCHRIJVEN.

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

Mail: Piet van Toon Tel. 0475-591317.

Terug

Wat is er allemaal te doen in NEER? Wilt U dat weten, klik op deze link: "Agenda Neer"

Deze link is er om het: NIEUWS van NU en van EERDER! te zien.


2011 12 25 01. Nummer 1061
Rob Hompe, 3ML Leudal.
Inzamelingsactie door 3ML op 31 december 2011. 

Rob stuurt mij dit bericht om te plaatsen, tevens is hij op zoek naar mensen die in Neer voor (1) een weekje als inzamelpunt willen fungeren. Wie meldt zich bij hem?

Grote Inzamelingsactie op 31 december 2011 tijdens
 de live uitzending vanuit de 3ML studio

 
Evenals in 2010 is Lokale Omroep 3ML ook dit jaar weer gestart met een grote Inzamelingsactie als ondersteuning van de nog steeds groeiende groep mensen die in Limburg te lijden heeft onder de gevolgen van recessie. 
Dagelijks bericht de pers over aanvullende bezuinigingen die een steeds grotere groep mensen treft. Ook steeds meer werkenden worden getroffen door de gevolgen van stijgende prijzen terwijl de lonen niet meegroeien. Nederland breed kan inmiddels gesproken worden over een groep van om en nabij de 1 miljoen mensen die niet of nauwelijks rond kunnen komen van hun maandelijks budget.
Hulpverlenende instanties als Kledingbank Limburg en de Limburgse voedselbanken hebben de handen dan ook meer dan vol bij het ondersteunen van al die mensen die een verwijzing ontvangen van een erkende hulpverlener. Dankzij de steun van vele vrijwilligers en bedrijfsleven is dit mogelijk hoewel ook voor deze instanties de bezuinigingen op subsidies als een zwaard boven hun hoofd hangt. Lokale Omroep 3ML roept iedereen op medewerking te geven aan deze inzamelingsactie, waarbij particulieren en bedrijven opgeroepen worden stil te staan en de helpende hand te geven aan de ondersteuning van de groeiende armoede in onze provincie. Dit kan door het aanleveren van Kerstpakketten, kleding, speelgoed, huishoudtextiel, zeep, shampoo, tandpasta, deodorant , lekkere geurtjes of leuke cadeautjes voor de mensen die tot de doelgroep behoren. De giften kunnen aangeboden tijdens de live Radio-uitzending op oudejaarsdag 31 december tussen 09.00 en 16.00 uur in de studio van Omroep 3ML, Stationsstraat 32a Heythuysen of van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 12.00 uur bij Kledingbank Limburg, St. Joosterweg 7 te Maasbracht. 

Voor informatie kunt u bellen met Omroep 3ML, dhr. Rob Hompe, r.hompe@3ml.nl tel. 06-10094443 of Kledingbank Limburg, dhr. Ron Verhees, tel. 0475 436008 of mail; info@kledingbank-limburg.nl en volg ons op twitter @3MLinzamelingactie

Het inzamelingpunt voor het inleveren van uw zelfsamengestelde pakket in Ospel belt u met Lieke Peters 06-2825.2660 Maandag en woensdag van 18.00  -20.00 uur Dinsdag, Donderdag en vrijdag van 9.00 17.00 uur

Voor het afgeven van uw zelfgemaakte kerstpakket in Swalmen of Reuver belt u met Danielle Peeters 06-28407350.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hier volgen de Kerst- en Nieuwjaarswensen, die gisteren zijn binnen gekomen:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

En een gezond 2012 !!! wensen jullie:
Mark & Miranda
,
Chayen, Chanoe Nijnens

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX