BEZOEKERS SCHRIJVEN.

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

Mail: Piet van Toon Tel. 0475-591317.

Terug

Wat is er allemaal te doen in NEER? Wilt U dat weten, klik op deze link: "Agenda Neer"

Deze link is er om het: NIEUWS van NU en van EERDER! te zien.


2011 12 20 01. Nummer 1056.
José van Gastel, Leudal.
Informatie over het masterplan Maasplassen

 

Dit persbericht stuurde José ons toe. Het gaat over het masterplan Maasplassen en de visie op het Maasfront Hanssum.

 

Heythuysen, 15-12-2011,

Informatiebijeenkomst visie Maasfront 
Hanssum Neer en hoogwaterbescherming positief ontvangen.

Maandag 12 december 2011 heeft de gemeente Leudal haar inwoners geďnformeerd over het masterplan Maasplassen en de visie op het Maasfront Hanssum. Tijdens de druk bezochte bijeenkomst in Restaurant XXL Boothuis de Troost in Hanssum werden de plannen voor ca. 100 aanwezigen uit de doeken gedaan. Er was veel ruimte om vragen te stellen aan wethouder Paul Vogels.

Natuur en landschap:
Het Masterplan Maasplassen richt zich op maatregelen ter bescherming tegen overstromingen van de Maas in samenhang met het waar mogelijk toelaten van recreatie, wonen en bedrijvigheid. Vooral de nadruk op natuur en landschap aan de Leudalse oevers en de daarbinnen passende vormen van recreatie binnen het Masterplan Maasplassen vielen in goede aarde. De noodzakelijke ontgrondingen voor twee hoogwatergeulen vinden plaats evenwijdig aan de Maasoevers waarmee het oorspronkelijke landschap in tact blijft.

Handdruk bezegelt sloopplannen:
Veel bijval kreeg de symbolische handdruk tussen wethouder Vogels en de heer Arie Janssen van Vitelia, het bedrijf die eigenaar is van de leegstaande veevoederfabriek. Met de handdruk bezegelden beiden de sloop van de fabriek die door velen als lelijk wordt ervaren. Vitelia is van plan om binnen 2 maanden te starten met de sloop. De heer Janssen gaf aan dat tijdens de sloop de aanwezige asbestverontreiniging zorgvuldig en volgens de strengste veiligheidseisen wordt verwijderd.

Toekomstmogelijkheden:
Aansluitend op de aangekondigde sloop sprak de gemeente over haar visie om het Maasfront Hanssum aantrekkelijk te maken voor toerisme en recreatie. Daarbij gaat om de toekomstmogelijkheden van de Vitelia-locatie, het opwaarderen van de omgeving van jachthaven in Hanssum en de het opknappen van de Maaspromenade langs de huidige kades. Op de Vitelia-locatie zijn er onder andere mogelijkheden voor een hotel, zorgappartementen, horeca en wellness. De gemeente en Vitelia spannen zich in om investeerders te interesseren voor deze uitzonderlijke locatie.

Opruimen eerst :
Bewoners pleitten voor het allereerst opruimen en opknappen van de huidige havenkade. Onkruid en aangespoeld vuil wordt in hun ogen niet of nauwelijks verwijderd. Opruimen en onderhoud is een eerste voorwaarde om het gebied aantrekkelijker te maken voor bezoekers.

Iedereen was het er over eens dat Hanssum een van de mooiste plekken in Limburg is waar veel meer van te maken valt dan nu het geval is. De gemeente organiseert in het komend jaar een tweede infoavond waarin de inwoners de gelegenheid krijgen om mee te denken over de concrete invulling van de visie op het Maasfront in Hanssum.

Meer informatie : 
De visie op Maasfront Hanssum vindt u op www.leudal.nl onder het kopje plannen en projecten en vervolgens Maasfront Hanssum in Neer.

 Het volledige Masterplan Maasplassen vindt u op www.midden-limburg.eu/maasplassen.html

 

Onderstaande foto is genomen vanaf het dak van de af te breken meelfabriek.


Foto: Jac. Mertens.                                                                                                     6 april 2010.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX