BEZOEKERS SCHRIJVEN.

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

Mail: Piet van Toon Tel. 0475-591317.

Terug

Wat is er allemaal te doen in NEER? Wilt U dat weten, klik op deze link: "Agenda Neer"

Deze link is er om het: NIEUWS van NU en van EERDER! te zien.


2011 11 02 01. Nummer 1008. 
LÚon Huybregts, Roermond.  Co÷peratie ZUIDENWIND op zoek naar leden om te stimuleren.

LÚon stuurde onderstaand bericht:

Nieuwe Co÷peratie Zuidenwind op zoek naar leden voor stimulering van windenergie Ún voor het verstrekken van een lening tegen een aantrekkelijke rente, oplopend van 4,5 tot 6 %.

In de landelijke gemeente Leudal, tussen Roermond en Venlo, is de duurzame energie co÷peratie Zuidenwind opgericht. De oprichters hebben ook al een deal met de bouwers van windpark Neer, voor het financieren van een stukje van het windpark. 
De bouw van het windpark is net begonnen, en bij de oplevering kunnen de leden van de co÷peratie samen 300.000 euro lenen aan de bouwers van het windpark, bestaande uit 4 windmolens met elk een vermogen van 2,3 MW.
 
De turbines zullen voldoende groene stroom opwekken voor vijfduizend huishoudens en leveren een besparing op van 10 miljoen kg CO2 per jaar.  

De oprichters van de co÷peratie Zuidenwind willen het gebruik van windenergie en andere vormen van duurzame energie bevorderen en daarmee zelf bijdragen aan een leefbare wereld. Als co÷peratie willen ze mensen bij elkaar brengen die gezamenlijk het financieel mogelijk maken om projecten met duurzame energie te realiseren. Door burgers te laten participeren in windparken willen ze het draagvlak voor windenergie in de provincie Limburg vergroten  

Stap voor stap zelf duurzame energie opwekken.

De co÷peratie wil stap voor stap duurzame energie projecten opzetten. Een eerste stap is financieel participeren in Windpark Neer, dat de komende maanden gebouwd wordt aan de Boerderijweg. De co÷peratie leent geld aan de bouwers van het windpark en zet die lening in delen van 500 EUR weer door bij de leden. Hiervoor wordt een aantrekkelijke rente geboden, oplopend van 4,5 tot 6 % afhankelijk van de looptijd. 
Nadere informatie kunt u vinden op de website van Zuidenwind. Daar kunt u zich ook aanmelden als lid.

Leden werven

De komende maanden is de co÷peratie op zoek naar leden die bij de oplevering van Windpark Neer, in het voorjaar van 2012, samen de lening van de co÷peratie inleggen. Per lid kan een bedrag 500 tot maximaal 3.000 euro verstrekt worden.  

Voor meer informatie en opgeven als lid, www.zuidenwind.org

Telefoonnummer 06 21 46 72 27

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX