BEZOEKERS SCHRIJVEN.

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

Mail: Piet van Toon Tel. 0475-591317.

Terug

Wat is er allemaal te doen in NEER? Wilt U dat weten, klik op deze link: "Agenda Neer"

Deze link is er om het: NIEUWS van NU en van EERDER! te zien.


2011 10 06 01. Nummer 0981. 
Marianne Niessen-Meerts, Neer.  Opendag kerkhof Roermond op 25 september 2011. 

Marianne was er, maakte onderstaande foto's en stuurden die in:

  

en schreef hierbij: 
Vandaag (zondag 25 september 2011) was er een rondleiding over het oude kerkhof van Roermond. Thema Adel en Kermis Adel. 
Ik stuur je de foto's van het graf met de 2 handjes, 1 foto vanaf de Katholieke kant van het kerkhof en de 1 foto van het graf met de 2 handjes vanaf de Protestantse kant. 
Het graf van de bekende architect Pierre Cuypers. 
De rondleiding maar ook de lezing vooraf was erg interessant, het is best de moeite waard om het kerkhof eens te bezoeken. 
Het bestaat uit 3 eigenlijk 4 gedeeltes, het Katholieke gedeelte, het Protestantse gedeelte en het Joodse gedeelte, er zijn 2 Joodse gedeeltes te zien daar op het kerkhof. 
Marianne Niessen.

Ik vond het iets weinig over het graf met de handjes of beter gezegd, ik wist er graag zelf iets meer vanaf en zodoende heb ik eens rondgesnuffeld en vond onderstaande uitleg.

Het graf met de handjes.

Dit grafmonument is werkelijk wereldberoemd. Het verhaal is als volgt. De protestante Kolonel der Cavalerie, J.W.C. van Gorkum huwde met de katholieke jonkvrouwe J.C.P.H. van Aefferden. Dit 'gemengde' huwelijk moet in die tijd (negentiende eeuw) het nodige gedonder hebben gegeven. Toen de kolonel overleed, op 29 augustus 1880, wilde zijn vrouw naast haar man worden begraven, maar het verschil in gezindte stond dit niet toe. Er werd een plan bedacht: de kolonel werd op het protestante deel begraven, tegen de scheidingsmuur met het katholieke deel. Toen ook de jonkvrouw stierf, op 29 november 1888, werd zij niet begraven in het nabij gelegen familiegraf van de van Aefferden, maar tegenover het graf van haar man, op het katholieke deel. De grafmonumenten rijzen hoog boven de scheidingsmuur uit en uit de monumenten steken een ferme mannenhand en een tere vrouwenhand die elkaar tot in de eeuwigheid zullen vasthouden.
Ook de hekwerken bij de beide grafmonumenten zijn apart: bij kolonel van Gorkum zien we een strak, rechthoekig hekwerk, met scherpe punten die doen denken aan een bajonet. Jonkvrouwe van Aefferdens hekwerk is afgerond en heeft zachte punten in de vorm van een leliekruis.

Pierre Cuypers.

Dr. P.J.H. Cuypers heeft de hele begraafplaats ingericht. Hierbij liet hij zich inspireren door begraafplaats van Robermont in Luik. Cuypers was ook verantwoordelijk voor de bouw van de Bisschopskapel. Toen zijn eigen grafmonument in 2006 werd gerestaureerd, mocht zijn lichaam tijdelijk rusten in de Bisschopskapel.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX