BEZOEKERS SCHRIJVEN.

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

Mail: Piet van Toon Tel. 0475-591317.

Terug

Wat is er allemaal te doen in NEER? Wilt U dat weten, klik op deze link: "Agenda Neer"

Deze link is er om het: NIEUWS van NU en van EERDER! te zien.


2011 09 16 01. Nummer 0961. 
Tjeu Scheepers, Neer. Brede School "De Hoepel" nodigt jullie uit! 

Houdt U maandag 19 september s.v.p. vrij?

               

BREDE SCHOOL DE HOEPEL

Uitnodiging "inloopavond" 19 september 2011.

                                                 

Beste ouders,

Maandagavond 19 september a.s. is er voor de leerlingen, ouders en andere belangstellenden  van alle gebruikers van de brede school een zgn. "inloopavond".

Bij peuterspeelzaal Sjanulke en kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang “Tante Pollewop” en basisschool de Kwir kunt u vrij binnenlopen om er een kijkje te nemen. Ook als u  geen kind op de brede school heeft zitten bent u  van harte welkom. Ook opa’s en oma’s zijn van harte welkom in de brede school.

U kunt overal vrij  binnenlopen. In de diverse lokalen  liggen materialen en werkjes klaar. Samen met uw kind kunt u deze materialen bekijken en bespreken. De leer­kracht kan zonodig uitleg geven. Op deze manier proberen wij u nog een beter beeld te geven van wat er in de brede school aan de orde komt. Het is niet de bedoeling dat u deze avond de schriften inkijkt; over enige tijd krijgt u de schriften een heel weekend ter inzage. U bent op maandag 19 september a.s. tussen 18.30 en 19.30 uur welkom op de brede school Wij hopen dat u gebruik zult maken van deze mogelijkheid.

In de gemeenschapsruimte van de basisschool zijn op deze avond allerlei spullen uitgestald die overbodig zijn. (boeken,videobanden e.d.) .Ouders kunnen hier spullen uitzoeken om mee te nemen. Wij hebben er een bus bijgezet waarin u een vrijwillige bijdrage kunt doen als u spullen meeneemt . De opbrengst van deze bijdrage besteden wij aan extra leermiddelen.

Met vriendelijke groet, Personeel brede school de Hoepel Neer.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX