BEZOEKERS SCHRIJVEN.

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

Mail: Piet van Toon Tel. 0475-591317.

Terug

Wat is er allemaal te doen in NEER? Wilt U dat weten, klik op deze link: "Agenda Neer"

Deze link is er om het: NIEUWS van NU en van EERDER! te zien.


2011 08 27 01. Nummer 0941. 
Sjaak Boonen, Neer. Verklaring van Sjaak Boonen.

Sjaak stuurde mij onderstaand bericht ter plaatsing:

Verklaring Sjaak Boonen.

Zoals u wellicht nog zult weten, ben ik op mijn jonge maar ook op oudere leeftijd nauw en met volle overtuiging betrokken maar ook daadwerkelijk bezig geweest met diverse evenementen, zoals carnaval en dorpsfeesten, binnen onze Neerse gemeenschap, maar ook bij kerkelijke processies en festiviteiten waar ik met grote voldoening op terugblik.

Het was voor mij een groot genoegen om met de Neerse mensen en voor de Neerse gemeenschap en parochie te mogen werken.

In goede samenwerking hebben wij veel kunnen verwezenlijken. In mijn vaste overtuiging ben ik altijd bezig geweest in het belang van de Neerse gemeenschap.

Tenminste, dat heb ik altijd gedacht.

Naarmate je meer met zaken bezigbent, waarbij de eerlijkheid in het geding komt, heb ik mijn handelen in diverse publicaties geuit. Maar in al mijn gedrevenheid om dat ene doel te bereiken, heb ik de mening van diverse dorpsgenoten onderschat in mijn functie als voorzitter van het orgelcomité van Parochie St. Martinus.

De afspraken welke door mijn voorganger, Pastoor G. Schmitz z.g., met de leden van het orgelcomité, wat betreft het verantwoorden van giften voor het nieuwe orgel van de parochianen en begunstigers waren gemaakt, waren voor mij heilig. Waaraan ik als voorzitter verdere invulling heb willen geven.

In de afgelopen jaren heb ik moeten ervaren, gezien de reacties die ik heb mogen ontvangen op de diverse circulaires, dat diverse parochianen de rust in ons dorp en onze parochie, boven de juiste en eerlijke verantwoording over de bijdrage over het orgelfonds kiezen.

Via het schrijven van Vicaris Snackers van het Bisdom, moest ik vernemen dat er ook vele mensen van naam en faam zich over het meningsverschil hadden gebogen, zonder met mij enig overleg te plegen om zich van de juiste toedracht van het meningsverschil te laten inlichten.

Dat heeft mij veel pijn gedaan, wat niet bevorderlijk is geweest voor mijn gezondheid, wat zich nu openbaart.

Als voorzitter van het orgelcomité tegenover de parochianen en Neerse burgers heb ik in de afgelopen tijd diverse initiatieven ondernomen om deze onverkwikkelijke zaak uit het verleden tot een Neerwaardige oplossing te brengen die voor beide betrokken partijen aanvaardbaar konden zijn. 

Die inspanningen, waarbij derden en ook het bisdom waren betrokken, hebben niet het resultaat opgeleverd dat ik graag had gezien.

Als voorzitter van het orgelcomité wil ik, nu ik het nog kan, de verantwoording over de onjuiste en oneerlijke informatie overdragen aan het bestuur van het bisdom en de diverse instanties en vooral aan die personen van naam en faam welke zich op een gemakkelijke of minder fraaie manier over het meningsverschil hebben gebogen.

Oók zij zullen zich hier éénmaal over moeten verantwoorden.

Sjaak Boonen.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX