BEZOEKERS SCHRIJVEN.

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

Mail: Piet van Toon Tel. 0475-591317.

Terug

Wat is er allemaal te doen in NEER? Wilt U dat weten, klik op deze link: "Agenda Neer"

Deze link is er om het: NIEUWS van NU en van EERDER! te zien.


2011 08 11 01. Nummer 0925. 
Tjeu Scheepers, Neer. Driehonderd jaar  Maria devotie in Neer. 1711-2011, Deel 4.

Onderstaande uitleg is deel 4 van Tjeu Scheepers.

Driehonderd jaar  Maria devotie in Neer. 1711-2011.

Historische bijzonderheden omtrent ‘De Witte Kapel.”  Deel 4

Witte Kapel Neer: rijksmonument.
Redengevende omschrijving Rijksdienst voor de Monumentenzorg
O.L. Vrouwekapel. Driezijdig gesloten gebouw met dakruitertje boven de voorgevel. Gevelsteen met 1711. Buiten tegen de sluiting een kruisbeeld.
Klokkenstoel met klok van Alexius en Petrus Petit, 1761, diam. 26 cm (NB: dit klokje hangt thans in de parochiekerk).

Ruimtelijke context.
De Mariakapel ligt aan de Leudalweg, omgeven door een drietal eeuwenoude leilindes. 
Een vierde linde is in de jaren ’90 omgewaaid en een vijfde is enkele jaren geleden omgereden door een vrachtauto. Inmiddels is weer een nieuwe Linde geplant. 
Eeuwenlang lag deze kapel aan een kruising van doorgaande wegen: de weg van Weert via Heythuysen, Neer, Kessel naar Venlo en de weg van Roermond via het Buggenumerveer en het klooster Keizerbos naar Helden.

Type: Grote bakstenen kapel met driezijdig gesloten koor en dakruiter.

Exterieur foto: Har Kuijpers. Oktober 2005

IMGP6479_kleinIn de voorgevel bevindt zich de ingang met daarboven een ovaal venster. Daarboven, in de topgevel, een nis met een replica van het originele 16e eeuwse Mariabeeld en een gevelsteen met inschrift: 
'AO DOMINI 1711'. 
Op de voorgevel een zeshoekige dakruiter. 
In elke zijgevel is een raam aangebracht. 
Tegen de achtergevel hangt een eigentijds kruisbeeld. 
Naast het kruisbeeld hangen plaquettes met de namen van zes kinderen die in januari 1945 omkwamen bij een mijnontploffing en die hier begraven liggen. 
Tegen de zijgevel aan de kant van de Leudalweg staat een kruis met de naam van de ‘kapelkoster’ Sjang Schreurs, die in januari 1945 is gestorven en hier eveneens begraven ligt.

IMGP6480_kleinInterieur  Foto: Har Kuijpers. Oktober 2005

In het koor staat een gebeeldhouwd stenen altaar, waarvan de bovenbouw waarschijnlijk dateert van de restauratie van 1928. 
Op het altaar de opschriften 'Troosteres der bedrukten bid voor ons' en 'Hulp der Christenen bid voor ons'. 
Links en rechts telkens vier engelen met muziekinstrumenten. 
Temidden van deze engelen staat een 16e eeuws houten beeld van Maria op de maansikkel met in haar armen het Jezuskind. Het beeld is voorzien van een neo-gotische polychromie. 
Boven het altaar hangen schilderijen, waarop engelen en Maria-vereerders. Deze zijn van de hand van Windhausen. In de tegelvloer voor het altaar de tekst 'Bijstand der Christenen. Bid voor ons'. 
Het gestuukte plafond is hemelsblauw geschilderd en bevat naast het jaartal '1861' de dooreengevlochten letters 'SMAR', die zoveel betekenen als ‘Sancta Maria Auxiliatrix Regina’. 
Jaartal en letters zijn voorzien van bladgoud. De muren zijn wit geschilderd.

Bronnen
 Rijksmonumenten in de gemeente Roggel en Neer (2002).
-
Teksten:  archief Har Kuijpers en Tjeu Scheepers .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX