BEZOEKERS SCHRIJVEN.

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

Mail: Piet van Toon Tel. 0475-591317.

Terug

Wat is er allemaal te doen in NEER? Wilt U dat weten, klik op deze link: "Agenda Neer"

Deze link is er om het: NIEUWS van NU en van EERDER! te zien.


2011 07 31 01. Nummer 0914. 
Tjeu Scheepers, Neer. Historische bijzonderheden omtrent ‘De Witte Kapel.” Deel 3. 

Hier het derde artikel over de Mariakapel, de zogenaamde Wittekapel aan de Leudalweg in Neer, van de hand van meester Tjeu Scheepers.

 

Driehonderd jaar  Maria devotie in Neer.

 1711-2011

Historische bijzonderheden omtrent ‘De Witte Kapel.” Deel 3

 

Mariadevotie in Neer.

De Mariadevotie breidde zich in de 18e eeuw in Neer steeds verder uit.

Onder pastoor C. Hamonts vond in 1719 of 1729 de oprichting plaats van de Broederschap van de levende rozenkrans. Deze broederschap telde reeds vrij spoedig 500 leden. (dit was een derde  van de parochianen van Neer!). Voor de  totstandkoming van de broederschap ijverden o.m. twee kapelaans  van Keijserbosch n.l. de weleerwaarde Heer Antonius van der Boux en de weleerwaarde Heer van der Waard.

Volgens de aantekeningen van pastoor Stiels bloeide de broederschap vele jaren.

Wel werd voor 1790 de inschrijving enige jaren verwaarloosd, doch pastoor Stiels zorgde zelf voor een nieuwe bloeiperiode.

Pastoor Mich. Stoutemans verhief op 17 september 1817 de broederschap van de levende Rozenkrans tot een aartsbroederschap.

In 1763 werd in  de kerk van het klooster Keijserbosch eveneens een broederschap van de H. Rozenkrans opgericht. In 1742 stichtte Christina Geenen een beneficie dat was belast met een H. Mis die elke vrijdag in de kapel moest worden opgedragen. Om te voorzien in inkomsten schonk zij haar boerderij en landerijen in het buurtschap Ven. In 1861 werd de kapel gerestaureerd. Van deze restauratie dateren de zeshoekige dakruiter en het gestuukte plafond. Lange tijd was de voorgevel van de kapel witgekalkt, wat de kapel in de volksmond de naam ‘Witte Kapel’ opleverde. 
Bij de restauratie van 1928 werd de witkalk verwijderd en verloor de kapel haar kenmerkende ‘witte’ gedaante. Beeldhouwer-schilder Lücker uit Roermond heeft de kapel destijds opnieuw geschilderd. De geschilderde engelen en Maria-vereerders boven het altaar zijn van de hand van Windhausen en dateren naar verluidt van 1937. 
Bij de klokkenvordering in de 2e Wereldoorlog werd het klokje uit 1761 meegenomen. Na de oorlog keerde het oude klokje terug, maar pas nadat de Neerenaren al voor een nieuw klokje hadden gezorgd. Het oude klokje hangt sindsdien in de parochiekerk. 
Op het einde van de 2e Wereldoorlog, in de periode november 1944-februari 1945, werden bij de kapel enkele tientallen doden begraven omdat het kerkhof van Neer in geëvacueerd gebied lag. Nog steeds liggen achter de kapel zes van de zeven kinderen begraven die op 8 januari 1945 omkwamen bij een mijnontploffing. 
De kapel is vanouds erg populair bij de Neerenaren. Er zouden genezingen hebben plaatsgevonden en velen schonken uit dankbaarheid een sieraad aan de kapel. 
In 1889 beklaagde pastoor Beys zich bij de bisschop over het grote aantal missen dat in de kapel werd gelezen, soms wel zeven per week. 
In 1961 en in 1986 werden het 250-jarig en het 275-jarig bestaan van de kapel luisterrijk gevierd. De wekelijkse missen behoren al langere tijd tot het verleden, maar de kapel wordt nog regelmatig gebruikt voor dopen en huwelijken. 
Rond Maria ten Hemelopneming is er een openluchtmis. 
Bij de Sacramentsprocessie is de kapel één van de rustaltaren. 
Op de 2e zondag van september trekt een aparte Mariaprocessie naar de kapel. 
Neer bereidt zich nu voor om het 300 jarig bestaan van de kapel op waardige wijze te vieren. (wordt vervolgd)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX