BEZOEKERS SCHRIJVEN.

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

Mail: Piet van Toon Tel. 0475-591317.

Terug

Wat is er allemaal te doen in NEER? Wilt U dat weten, klik op deze link: "Agenda Neer"

Deze link is er om het: NIEUWS van NU en van EERDER! te zien.


2011 07 21 01. Nummer 0904. 
Gert Gielen, Neer. Kerkkoor St.Martinus uit Neer op bezoek in Beaufort, Luxemburg.

Hieronder vinden jullie een verslag aan de hand van Gert Gielen, over een reis naar Luxemburg van het kerkelijk gemengd koor St.Martinus van Neer. Wiel aan de Boom nam de foto's.

Kerkkoor Neer zingt in Luxemburg.

 

Op zondag 10 juli 2011 trok het kerkelijk gemengd koor St.Martinus van Neer naar Beaufort in Luxemburg om aldaar een gebedsdienst op te luisteren. Twee van hun leden, Jo en Trees Derks, hebben vroeger 14 jaar in Beaufort gewoond en gewerkt, vandaar Beaufort.

Om precies 07.00 uur vertrok een volle bus met 50 personen richting Luxemburg. De reis verliep vlot, omdat er weinig verkeer op de weg was.

Om 10.15 uur kwamen we in Beaufort aan. We hadden nog even tijd om de benen te strekken, naar de wc te gaan en een beetje los te zingen.

Om 10.45 uur begon de gebedsdienst en ons koor zong van de gregoriaans gezangen van de 15e zondag door het jaar het introïtus en de communio.

Verder werd uit de prachtige Messa Brêve van Charles Gounod gezongen het Kyrië, het Gloria, de Sanctus en het Agnus Dei. Ook meerstemmig werden gezongen: “Cantate Domino”, “Alta Trinita beata”, “O Salutaris” en als slotlied nog: “Herr Gott, dich loben wir.” In deze dienst las Lenie Berben het epistel voor en 3 leden van het Roggels kerkkoor versterkten onze groep.

Het was een heel mooie dienst, waarbij het koor voor deze gelegenheid onder leiding stond van Gert Gielen en het koor werd begeleid door Rita Janssen uit Maasbree.

Ná de dienst kregen we een traktatie in de vorm van koffie, thee of wijn in het gemeentehuis van Beaufort. Hier hebben we een uurtje heerlijk kunnen nakletsen en de complimenten in ontvangst mogen nemen voor de mooi gezongen dienst.

Omstreeks 13.00 uur ging de hele groep naar een manege, alwaar de lunch werd verorberd.

Vanwege tijdsdruk werd van het programma afgeweken en ging het richting Clervaux. 
Hier hielden we een stop van ongeveer drie kwartier om een pilsje of iets anders te drinken en vervolgens ging het omstreeks 16.00 uur alweer richting Nederland. De chauffeur had een mooie toeristische route uitgezocht door oostelijk België en omstreeks 18.15 uur streken we neer in Vijlen in Hotel “Bergzicht”, alwaar onze dirigent Jos Vanhommerig en Mia Theelen  ons stonden op te wachten. Ook een diner stond voor het gezelschap klaar. De koorleden met hun aanhang lieten het zich goed smaken. Het was ook heerlijk.

Goed gegeten hebbende vertrok de bus met het Neerse gezelschap omstreeks 20.30 uur weer richting Neer, waar we om 21.45 uur moe maar voldaan weer aankwamen.

Terugkijkend kunnen we spreken van een prachtige, zonnige dag, waarbij we tevens nog een mooie gebedsdienst hebben mogen opluisteren. Een idee, dat voor herhaling vatbaar is.

Mochten er mannen of vrouwen in Neer zijn, die ook zo’n reis een keer willen meemaken als lid van ons koor, dan kan dat. We kunnen nog best een aantal zangers of zangeressen gebruiken in ons mooie kerkkoor. Meestal is de reactie van nieuwe leden: “had ik dat maar jaren eerder gedaan…..” Op woensdagavond hebben eerst de dames repetitie van 19.00-20.30 uur, waarna de heren repetitie hebben van 20.30 tot 22.00 uur. Af en toe wordt er gezamenlijk gerepeteerd voor meerstemmige liederen. U bent van harte welkom.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX