BEZOEKERS SCHRIJVEN.

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

Mail: Piet van Toon Tel. 0475-591317.

Terug

Wat is er allemaal te doen in NEER? Wilt U dat weten, klik op deze link: "Agenda Neer"

Deze link is er om het: NIEUWS van NU en van EERDER! te zien.


2011 07 16 01. Nummer 0899. 
Tjeu Scheepers, Neer. Het 300 jarig bestaan van Mariakapel, Leudalweg wordt groots gevierd.

Op dinsdag 3 mei 2011 besteedde ik al aandacht aan dit 300 jarig bestaan van de Wittekapel.
Dat deed ik met foto nummer 3113 in de rubriek "Zomaar un foto". Tot jullie genoegen heb ik dat artikel weer even terug gehaald en het kan bekeken worden door "hier" te klikken.
Tjeu Scheepers schreef het artikel tussen de twee foto's:

Driehonderd jaar Maria devotie in Neer. 1711-2011

Historische bijzonderheden omtrent ‘De Witte Kapel.” Deel 1

Ofschoon “De  Witte  Kapel” in Neer slechts drie eeuwen oud is, weten wij van het ontstaan van dit bedehuis erg weinig. De enige bron, welke ons zekerheid kan geven omtrent het jaar, waarin deze kapel gesticht werd, is de gevelsteen, welke boven de ingang werd aangebracht. 
Volgens deze gevelsteen moet het bedehuis in 1711 zijn gebouwd. 
Toch hebben er met betrekking tot de stichting van de “Witte Kapel” officiële documenten bestaan. In het kerkelijk archief van de parochie  Neer is een aantekening gevonden van de bekende pastoor J.J. Stiels.  
In deze  aantekening wordt vermeld, dat de pastoor op 6 september 1805 (tijdens de Franse overheersing ) aan de kerkmeesters van Neer een aantal documenten heeft afgegeven, waaronder “papieren" over de stichting van de O.L. Vrouwe  Kapel in ’t Sant te Neer.  
Pastoor Stiels was een ijverig historicus. In het kerkelijk archief van de parochie heeft deze priester tal van belangwekkende aantekeningen nagelaten. In 1806 verkreeg pastoor Stiels zijn emeritaat, waardoor hij niet meer in de gelegenheid was historische gegevens in de archief stukken  van de parochie op te nemen.

In 1838 tekende pastoor  van der Wielen in het kerkelijk in archief aan, dat de O.L.Vrouw Kapel in het Ven waarschijnlijk was ontstaan door de vroomheid der gelovigen tot de Moeder Gods.

In 1702 brak er een oorlog uit tussen Frankrijk enerzijds en Oostenrijk, de republiek de Verenigde Nederlanden en Engeland anderzijds.

Deze strijd, waaraan ook tal van Duitse staten aan de zijde van Oostenrijk  deelnamen, duurde tot 1714-1715.

In de geschiedenis is deze oorlog bekend gebleven als de “Spaanse successie oorlog”. 
Ook in het graafschap Horn (waar Neer onder viel) bracht de oorlog veel ellende en verwarring.

Naast de voortdurende plunderingen en brandstichtingen  ondervond de bevolking een ware terreur  van ingekwartierde vreemde troepen.

Uit archiefstukken, weten wij dat alleen al in 1710 duizenden Duitse soldaten in dit dorp waren gelegerd. Geen wonder, dat dit soort inkwartieringen de bevolking van Neer in die tijd straatarm hebben gemaakt.

Wanneer wij de stichting van de O.L.Vrouwekapel in het Ven tegen deze achtergrond beschouwen, dan moeten wij we zeer grote bewondering hebben voor onze voorouders, die in zulke moeilijke tijden niet onbelangrijke offers wisten te brengen voor de totstandkoming van dit bedehuis.

Het is niet onwaarschijnlijk dat de “Witte Kapel” juist aan de moeilijke tijden welke Neer rond1711 heeft meegemaakt, haar ontstaan dankt. (wordt vervolgd)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX