BEZOEKERS SCHRIJVEN.

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

Mail: Piet van Toon Tel. 0475-591317.

Terug

Wat is er allemaal te doen in NEER? Wilt U dat weten, klik op deze link: "Agenda Neer"

Deze link is er om het: NIEUWS van NU en van EERDER! te zien.


2011 06 22 01. Nummer 0875. 
Tjeu Scheepers, NeerUitnodiging voor de uitleg: Hoe maak ik een "DIGIDORP".

Dames, Heren,
Op woensdag 22 juni om 19.30u vindt er een info bijeenkomst plaats op b.s. Antonius , Berikstraat 13 te Buggenum.

Onderwerp: Digidorp

U kunt om een idee te krijgen al eens kijken naar heibloem.daarleefje.nl (zonder www ervoor).
De provincie is zo enthousiast dat zij dit jaar nog 30 projecten wil financieren.
Graag geven de mensen van de provincie (Maxim van Oostrum) en Bibliocenter  (Annemieke Driessens) een toelichting op de mogelijkheden.

Als u interesse hebt om deze bijeenkomst bij te wonen graag even een mailtje naar  t.scheepers@dekwir.nl  

Groet, Tjeu Scheepers .
06 25 12 69 61

 DIGIDORP

Digidorp is een project waar het dorp centraal staat, op digitale wijze. 
Dorpsbewoners, verenigingen en instanties kunnen via deze website met elkaar in gesprek komen en daarnaast van allerlei faciliteiten gebruik maken. Een combinatie van informatie, communicatie en interactie.

Iedereen heeft wel eens gehoord van Facebook, Hyves of Twitter. Maar welke rol kunnen deze communicatietechnieken spelen in bijvoorbeeld een klein dorp in Limburg? Met het Digidorp proberen we het dorp digitaal in te richten en gebruik te maken van deze technieken om dorpsbewoners met elkaar in contact te brengen. Tegelijkertijd maakt de website zichtbaar wat er leeft in het dorp: welke verenigingen zijn er en wie is er lid van die vereniging? Wie woont nu eigenlijk waar en wat is er te doen in het dorp? Ook is er plek voor officiële instanties als gemeente, de bibliotheek en welzijnsinstanties om digitaal hun diensten aan te bieden. Maar het is vooral aan het dorp zelf om te bepalen wat wel en wat niet in het Digidorp thuishoort.

WAAROM EEN DIGIDORP?

In veel kernen staat de leefbaarheid onder druk. We kennen allemaal de problematiek rond krimp in Limburg. Daarnaast zorgen bezuinigingen van overheidswege soms voor het verlies aan faciliteiten en ontmoetingsplekken voor dorpsbewoners. Het Digidorp wil hiervoor een alternatief bieden. Het is tegenwoordig steeds gemakkelijker om via digitale middelen met elkaar in contact te komen en te blijven. Veel digitale ontmoetingen monden daarnaast uit in fysieke ontmoetingen. Daarom kan Digidorp een rol spelen om het gemeenschappelijke dorpsgevoel in een dorp te vergroten en de sociale cohesie te bevorderen.

Er bestaat vaak al een initiatief voor een dorpswebsite. Het functioneren van bestaande dorpswebsites hangt soms af van één of enkele vrijwilligers met technische kennis. Met het wegvallen van die persoon komt er helaas vaak een einde aan de dorpswebsite.

Digidorp wil juist continuïteit bieden door de inhoud van de website aan het dorp over te laten en het technisch beheer aan professionals. We willen samen aan de slag om uw Digidorp vorm te geven.

WAAROM DE BIBLIOTHEEK?

Als ontmoetingsplek en ‘informatiewarenhuis’ is de Openbare Bibliotheek traditioneel onderdeel van de sociale infrastructuur, verzamelplaats voor voorzieningen en plek waar kennis en informatie gedeeld worden. Met Digidorp wil de Openbare Bibliotheek haar plek en functie in de kleine kernen van Limburg ook digitaal voortzetten en zo in dorpen waar door bezuinigingen geen fysieke punten meer zijn ingericht, het serviceniveau op peil houden.

VOORBEELDEN VAN WAT DIGIDORP VOOR UW DORP ZOU KUNNEN DOEN

Lokale marktplaats functie:

Een dorpsbewoner wil zijn grasmaaier verkopen. Via Digidorp peilt hij snel of iemand uit het dorp interesse heeft door een advertentie te plaatsen.

Organisatiefunctie:

Twee dorpsbewoners willen een BBQ organiseren voor de gehele straat. Via Digidorp plannen ze hun activiteit in de dorpskalender en sturen al de straatbewoners een notificatie van de activiteit.

Kostenbesparende functie:

Verschillende verenigingen in het dorp willen een website, maar ze hebben problemen met de financiering of het actualiseren van hun website. Via Digidorp maken de verenigingen een profiel aan en kunnen daarmee op een simpele manier een eigen omgeving inrichten en laten ze zien aan heel het dorp wat hun activiteiten zijn.

Informatiefunctie:

De gemeente wil zoveel mogelijk dorpsbewoners bereiken. Naast haar eigen website publiceert de Gemeente ook op het Digidorp platform en bereikt zo meer dorpsbewoners binnen een andere context dan de eigen gemeentewebsite.

Communicatieve functie:

Inwoners van het dorp willen al jaren een goede speelvoorziening in de buurt, weet de dorpsraad. Middels een online petitie via Digidorp zorgt de dorpsraad ervoor dat op eenvoudige wijze het draagvlak wordt gepeild en neemt deze uitkomst mee naar de gemeente.

BELANGSTELLING? VRAGEN?

Voor vragen over dit project kunt u terecht bij:

Maxim van Oostrum

Projectleider Digidorp

T 046 420 8002

F 046 420 8087

M 06 1589 1539

Twitter: @Digidorp

Bibliotheekhuis

Postbus 5125 6130 PC Sittard.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX