BEZOEKERS SCHRIJVEN.

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

Mail: Piet van Toon Tel. 0475-591317.

Terug

Wat is er allemaal te doen in NEER? Wilt U dat weten, klik op deze link: "Agenda Neer"

Deze link is er om het: NIEUWS van NU en van EERDER! te zien.


2011 06 20 01. Nummer 0873. 
Anjo Timmermans, NeerDe "Zonnebloem" zoekt enkele nieuwe enthousiaste vrijwilligers.

Piet,
Graag wil ik verzoeken iets voor mij (beter gezegd de Zonnebloem) te plaatsen op uw site.
Wij zijn met de Zonnebloem op zoek naar enkele enthousiaste vrijwilligers en tevens wil ik de mensen attenderen op de loterijverkoop.
De oproep en een foto die genomen is op de zaalactiviteit in april van dit jaar voeg ik bij.
Groeten, Anjo Timmermans.

 

De Zonnebloem Loterij gaat van start.

De loterij staat dit jaar in het teken van het jaarthema ‘DOE  MEE’.

We laten hiermee zien dat de Zonnebloem iedereen volop mogelijkheden biedt om mee te doen in de maatschappij. Hetzij als gast, hetzij als vrijwilliger.

De opbrengst van de loterij is een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor de
Zonnebloem. De afdeling Neer van de Zonnebloem krijgt een gedeelte van de opbrengst van deze loterij voor het organiseren van activiteiten voor mensen uit eigen dorp.

Dit kan bijvoorbeeld zijn: een huisbezoek bij zieken of gehandicapten, het organiseren van een muziekmiddag of een picknick, een bezoek aan een museum of tuincentrum.

Zonnebloemloten à € 2,- zijn te voor koop via de vrijwilligers aan de deur.
In de prijzenpot zitten 5020 geldprijzen, waaronder de hoofdprijs van € 15.000,-,

DE ZONNEBLOEM KLEURT JE WERELD…. DOE MEE !

Vrijwilliger worden bij de Zonnebloem Neer? Graag, vrijwilligers die mee loten willen verkopen, activiteiten organiseren of eens een keer een handje willen helpen kunnen contact opnemen met Anita Sijben tel 0475-592542.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX