BEZOEKERS SCHRIJVEN.

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

Mail: Piet van Toon Tel. 0475-591317.

Terug

Wat is er allemaal te doen in NEER? Wilt U dat weten, klik op deze link: "Agenda Neer"

Deze link is er om het: NIEUWS van NU en van EERDER! te zien.


2011 06 08 01. Nummer 0861. 
Ben van Neer, Neer Op nog geen 60 km hier vandaag, wordt bruinkool gewonnen.

Ben Hendrickx, die zich zoals ondertussen wel bekend zal zijn Ben van Neer noemt, stuurde onderstaand artikel met foto's in om te plaatsen. Alleen al als wij de foto's zien, is het duidelijk wat daar te Jüchen in Duitsland groot werk wordt verricht.
Als iemand van jullie een reactie heeft over dit gigantisch werk, b.v. over de beïnvloeding van dat 'grondwaterpeil' of iets anders? Onder dit artikel kan nog wel iets geplaatst worden.

Ben schreef hierbij:
Als wij met onze motoren onderweg zijn, komen we regelmatig in Jüchen. [D] c.a 60 km hier vandaan. Onder andere in deze plaats is de Bruinkoolwinning Gatzweiler van de RWE. 
Als je boven aan de rand van de Grübe [Kuil] staat besef je hoe immens groot en gigantisch dat allemaal is. Wat moeten ze daar de aarde omploegen om voor ons allemaal  " 't lampje enz "  brandend te houden.... Groetjes Ben [vanneer].

Hier voegde hij gisteren het volgende nog bij: 
Ik heb je een dezer dagen wat foto's gestuurd m.b.t de bruinkoolwinning. 
Er stond óók een artikel [m.b.t het veranderen van het grondwaterpeil én de natuur] in De Nieuwe Limburger. 
Ik ben dus zelf ook nog eens gaan kijken op internet en vond daar een folder [in PDF]. 

Voor de liefhebbers, die dat artikel graag lezen, het is te bereiken door "hier" te klikken.
De Seniorenvereniging St Martinus Neer is daar ook al eens op excursie geweest.  

Groetjes Ben.

Meerdere reacties van Thijs Frenken en Jack aan den Boom:

Toevallig dat deze bruinkoolmijn nu bij zomaar un foto staat. (Sorry staat in deze rubriek!)
Voor diegenen die het interessant vinden: Ik ben hier een paar weken geleden ook geweest.
De mijn is ongeveer 360 meter diep; er word 50 meter loss afgegraven, waarna er een laag van ongeveer 210 meter zilverzand ligt: dit zand is puur kwartz wat het uiterst geschikt maakt voor onder andere glasproductie. Onder dit kwartz ligt ongeveer een laag van 50 meter bruinkool die gewonnen wordt. In principe wordt dus alleen in het allerlaagste punt afgegraven. Al de andere lagen worden als het ware naar de andere kant van het gat geschept; de mijn schuift als het ware steeds verder naar links toe.
Het bruinkool is ontstaan in het Mioceen; ongeveer 10 miljoen jaar geleden. Toen was duitsland een nog meer marien gebied, nederland bestond toen nog niet. Door het tropisch klimaat dat toen heerste was er een laag van ongeveer 300 meter veen ontstaan. Door erosie in hogere gelegen gebieden is hierna een laag zilverzand neergelegd (door sterke verwering van bodems). Veel later (ongeveer 10.000 jaar geleden) is hier nog loss op afgezet tijdens de laatste ijstijd.
Kijk maar of je het leuk vind om te plaatsen; het verhaal is misschien niet helemaal logisch; maar ik heb nu geen tijd om er meer over te vertellen.
Toen kwam dit gedeelte nog na:
Over de grondwaterstandsdaling:
TNO-rapport | 2007-U-R0225/B
In de zogenaamde Niederrheinische Bucht tussen Keulen, Mönchengladbach en Aken wordt door de Rheinbraun in verschillende groeves (in open dagbouw) bruinkool gewonnen. Hiervoor moet het grondwater plaatselijk honderden meters worden verlaagd. Gemiddeld wordt, net over de grens van Nederland, per jaar 1,2 miljard m3 grondwater onttrokken. Dit komt overeen met de totale grondwateronttrekking in Nederland. In de jaren ’90 werden in het Nederlandse deel van de Roerdalslenk sterke stijghoogteverlagingen gemeten. In de Venloslenk bij Broekhuizenvorst werd daarnaast sinds begin jaren ‘80, in de Zanden van Berg onder de Boomse klei, een voortschrijdende continue stijghoogtedaling van 50 cm/jaar waargenomen. Ook metingen in Asten (Roerdal Slenk) op 1800 m diepte in de Zanden van Berg vertoonde
een verlaging. De meting bij Broekhuizenvorst toonde aan dat de bruinkoolwinning op
grote afstand (ongeveer 70 km) meer dan 10 m verlaging had veroorzaakt.
Met vriendelijke groet, Thijs Frenken. 

Jack aan den Boom schreef ook nog:
Vandaag zie ik ook op je site staan foto’s over de bruinkoolwinning in Duitsland.
Daar ben ik vorig jaar geweest en heb daar een reportage (diavoorsteling) van gemaakt.
Jammer dat het toen een grijze dag was. De foto’s zijn niet allemaal even helder.
De diavoorstelling  is te zien door "hier" te klikken.

Dit zullen voorlopig wel genoeg inlichtingen zijn!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX