BEZOEKERS SCHRIJVEN.

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

Mail: Piet van Toon Tel. 0475-591317.

Terug

Wat is er allemaal te doen in NEER? Wilt U dat weten, klik op deze link: "Agenda Neer"

Deze link is er om het: NIEUWS van NU en van EERDER! te zien.


2011 05 17 01. Nummer 0839. 
Ben Hendrickx, Neer.  Donatie voor het Huiskamer-Project Neer.

Ben, als voorzitter van het Groene Kruis Neer stuurde het volgende bericht met foto.

Ben schreef op 16 mei 2011: 

Vereniging Het Groene Kruis Neer beidt donatie aan:
aan Het Huiskamer Project Neer.

Het Huiskamer Project Neer deelde een aanvraag in voor financiële steun aan hun activiteiten.

Zoals de Vereniging Het Groene Kruis Neer in diverse publicaties reeds hebben laten weten, lopen de inkomsten door het terugtrekken van de zorgverlening in het gebouw door Het groene Kruis [Voorheen Thuiszorg Midden Limburg] terug.

De huidige ontwikkelingen laten echter zien, dat er toch weer een trend is tot zorgverlening op kleine schaal, die een gebruik van het huidige gebouw op termijn rendabel kan maken

Zo kan aan het rijtje gebruikers worden toegevoegd. Een praktijk van Neuro Feedback Therapie en de uitbreiding van de GGD als gevolg van het wegvallen van de Groene Kruis gebouwen in Haelen en Roggel. Ook de “prikdienst” is voornemens gebruik te gaan maken van het gebouw.

Het bestuur van het Groene Kruis Neer hoopt, dat het gebouw en de van hieruit geleverde diensten toch een belangrijke sociale functie kunnen blijven vervullen in Neer. Het bestuur wil zich blijven inzetten om aanvulling van de dienstverlening mogelijk te maken.

In onze jaarvergadering hebben wij ook afgesproken, dat: We steun blijven verlenen aan projecten op het gebied van de gezondheidszorg in algemene zin. {Voorbeelden hiervan zijn: Hulp bij aanschaf defibrillators -opbergkasten voor het huiskamerproject – Opleiding reanimatie - Jubileum Zonnebloem enz. }

Het Groene Kruis Neer was dan ook bereid om een bijdrage te doen in de door Het Huiskamer Project Neer  aangegeven doelen.

De hoogte van de bijdrage werd bepaald op  € 200,-

Deze bijdrage werd vandaag maandag 16 mei 2011 door het bestuur van het Groene Kruis Neer , in de vorm van een cheque aan het Huiskamer Project Neer aangeboden.  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX