BEZOEKERS SCHRIJVEN.

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

Mail: Piet van Toon Tel. 0475-591317.

Terug

Wat is er allemaal te doen in NEER? Wilt U dat weten, klik op deze link: "Agenda Neer"

Deze link is er om het: NIEUWS van NU en van EERDER! te zien.


2011 04 07 01. Nummer 0801. 
Tjeu Scheepers, Neer. b.s. De Kwir, organiseert 9-4-2011 "Een heitje voor een Karweitje".


Basisschool de Kwir Neer Vastenactie Heitje voor een Karweitje.

Op zaterdag 9 april a.s. houden wij weer onze jaarlijkse vastenactie. Dit jaar starten wij met een nieuw adoptieproject:

het Passor project in India. Dhr. Har Geenen uit Neer heeft goede contacten met dit project en hij zal als tussenpersoon fungeren, zodat de gelden optimaal benut worden. Doel van het project is om de leefomstandigheden van de Steenoven kinderen in Passor te verbeteren. Veel kinderen  moeten in de steenfabrieken werken en gaan niet naar school. De leefomstandigheden van de kinderen zijn slecht. Ze zijn ondervoed, hebben niet genoeg te eten en zijn te licht van gewicht. Het plan is om een kinderdorp te realiseren waar 300 kinderen kunnen wonen. Het dorp moet alle faciliteiten bieden voor wonen, basisgezondheidszorg, basiseducatie, beroepsopleiding en training in levensvaardigheden voor 300 arme kinderen. De leerlingen van onze school krijgen in de klas informatie over dit project. Op zaterdag 9 april gaan ze dan werkjes doen om zo geld in te zamelen voor hun leeftijdsgenootjes in India. Omdat wij direct contact hebben met dit adoptieproject wordt de opbrengst volledig besteed aan dit project.  

Het is de bedoeling dat alle leerlingen van de school aan deze actie mee doen. 
Ieder op zijn eigen manier:
De jongste kinderen doen hun karweitjes in de directe omgeving (bij hun ouders, grootouders, familieleden of buren). De oudere leerlingen gaan de buurt af om hun Heitje voor een Karweitje te gaan doen.

De leerlingen hebben een kaart bij zich waarop de naam van de school en hun eigen naam vermeld staan. Op dit formulier kan aangegeven worden welke activiteiten de kinderen verricht hebben en welke vergoeding ze hiervoor gekregen hebben. De kinderen geven bij ieder huis waar een karweitje verricht is, een vignet af. Dit vignet kan men op de deur of raam plakken. De kinderen zien dan dat hier al een ander geweest is. Via deze actie willen de kinderen op hun eigen manier gestalte geven aan het begrip "vasten"; iets van jezelf afstaan aan anderen die minder goed bedeeld zijn. Zelf inspanningen ver­richten om anderen te kunnen helpen.

De mensen in Neer dragen deze actie een warm hart toe, gezien de reacties van vorige jaren.

Activiteiten die de kinderen kunnen doen zijn: Boodschappen doen, stoep vegen, afwassen, fiets/auto poetsen, afval uit tuin halen etc. 
U, als ouders, kunt o.i. het best bepalen waar u uw kind(eren) hun "karweitjes" laat verrichten.

Maandag a.s. kunnen de kinderen het geld op school afgeven.(samen met hun kaart).

Tijdens deze actie kunnen de kinderen zaterdag a.s. niet alle huisgezinnen in Neer bezoeken. Mensen die toch deze vastenactie willen steunen, kunnen hun bijdrage overmaken op Rabobank­rek.nr. 1357 26 999 t.n.v. Basisschool “De Kwir” o.v.v Adoptie­project.

Team Basisschool “De Kwir”  Neer.

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX