BEZOEKERS SCHRIJVEN.

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

Mail: Piet van Toon Tel. 0475-591317.

Terug

Wat is er allemaal te doen in NEER? Wilt U dat weten, klik op deze link: "Agenda Neer"

Deze link is er om het: NIEUWS van NU en van EERDER! te zien.


2011 03 29 01. Nummer 0792. 
Leon Berben, Neer. Jaarvergadering van heemkundevereniging "Oos Naer".

Leon, de PR-man van "Oos Naer" heeft mij verzocht om nog eens even aandacht te schenken aan de jaarvergadering van woensdag 30 maart 2011, dus morgen!
Let er op, dat na de vergadering de "Naerse Kwirzengers" voor ons optreden.
Dat zal zeer mooi worden.
Leon, schreef het onderstaande:

,,Jaarvergadering”   Heemkundevereniging ,,Oos Naer” 

Op woensdag 30 maart 2011 vindt de jaarvergadering plaats van  de Heemkundevereniging 
,,Oos Naer”  We beginnen om 20.00 uur in   gemeenschapshuis In d’n Haammaeker.

U wordt er op de hoogte gebracht van de gang van zaken zoals die in het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden. Enkele van de hoogtepunten zijn natuurlijk de uitgave’s van de boeken en Cd’s. (Deze zijn overigens nog steeds verkrijgbaar.) Verder komen er  zaken zoals financiën, kascontrole, begroting, planning, e.d.  aan de orde.


Deze foto van de Kwirzengers maakte ik op zaterdag 1 mei 2010 tijdens hun festival.

Na het officiële gedeelte van de jaarvergadering is er een optreden van oos eige Naerse Kwirzengers. Deze groep presenteert U een optreden van pure dialect songs, waaronder een aantal ,,Plat Naerse”. De uit ongeveer 16 zangers bestaande groep zal U de avond verder amuseren en vermaken. Wij hopen op een grote opkomst en wensen U een fijne en gezellige 

avond toe.  Kijk ook eens op onze website: www.oosnaer.nl  

Op het laatste moment stuurde Sjaak van Melick van 't Zwaarveld onderstaande bijdrage nog in: 

Afgelopen zondag 27 maart 2011 hebben de Kwirzengers in de Paterskerk op de Biest in Weert deelgenomen aan het voorjaarsconcert van "Con Amore". 
Er werd door de groep een heel mooi en vrolijk programma gezongen, wat erg goed bij de aanwezige overkwam. Na het optreden vielen ons dan ook alleen maar positieve reacties ten deel. 
Mocht U deze zangers ook eens willen horen, dan kan dat a.s. woensdagavond al op de jaarvergadering van de Heemkundevereniging, in de Haammaeker.

Sjaak bedankt, dit was precies dat wat ik hier nog bij nodig had!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX