BEZOEKERS SCHRIJVEN.

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

Mail: Piet van Toon Tel. 0475-591317.

Terug

Wat is er allemaal te doen in NEER? Wilt U dat weten, klik op deze link: "Agenda Neer"

Deze link is er om het: NIEUWS van NU en van EERDER! te zien.


2010 11 06 01. Nummer 0649.
Leon Berben, Neer.  Van en over de uitgifte van het boek "In Gods Naam".

Leon stuurde als PR-man van heemkundevereniging "Oos Naer" onderstaand bericht:

45 JAAR PAROCHIEEL MISSIE COMITÉ (PMC) EN UITGIFTE VAN HET BOEK “IN GODS NAAM”

Het parochieel missiecomité van Neer (PMC), opgericht in 1965 op initiatief van pastoor Geraets, bestaat 45jaar. Ter gelegenheid daarvan wordt door heemkundevereniging Oos Naer een boek uitgegeven getiteld “In Gods naam”, waarin, naast een artikel over de historie van het PMC, de Neerse religieuzen en wereldgeestelijken worden beschreven. In het boek zijn meer dan 500 foto’s opgenomen.

Op 24 november 2010 zal in de Haammaeker het 45-jarig jubileum van het PMC worden gevierd en zal het boek “In Gods naam” worden gepresenteerd. Voor meer informatie betreffende de avond en betreffende bestelmogelijkheden voor het boek, zie ommezijde. Neer is steeds een dorp geweest waar door de eeuwen heen de religie een belangrijke plaats heeft ingenomen. Dat blijkt onder meer uit het groot aantal religieuzen en geestelijken die Neer, vooral in de periode van het Rijke Roomse leven, heeft gekend. Neerse missionarissen en missiezusters zwierven uit over de gehele wereld. Niet alleen binnen Europa (België, Duitsland, Engeland en Frankrijk), ook in verre landen als Afrika, Aruba, Brazilië, China, Japan, Suriname en Texas waren Neerse mannen en vrouwen actief. In het boek “In Gods naam” worden 105 Neerse religieuzen en wereldgeestelijken beschreven terwijl van vier religieuzen en twaalf wereldgeestelijken fragmentarische gegevens zijn opgenomen.

De zusters zijn verdeeld over zestien verschillende orden en congregaties, de broeders en paters over dertien orden en congregaties terwijl de wereldgeestelijken zijn vernoemd als: twee kapelaans, acht pastoors, een deken, twee professoren en twee kanunniken.

Er zijn momenteel nog maar weinig Neerse religieuzen en wereldgeestelijken, maar in het verleden had bijna elke Neerse familie wel een of meerdere “heerooms” of “tante zusters” De verwachting is dan ook dat in Neer veel belangstelling zal zijn voor het boek “In Gods naam”. Mocht u ook geïnteresseerd zijn, dan adviseren wij u om tijdig in te schrijven teneinde teleurstelling te voorkomen.

 

HEEMKUNDEVERENIGING “OOS NAER”

VIERING 45-JAAR PMC EN PRESENTATIE BOEK IN GODS NAAMOP WOENSDAG 24 NOVEMBER 2010.

Programma: 19.30uur Ontvangst en welkomstwoord.

Inleiding door Elly Keiren over 45 jaar PMC en motivering voor “In Gods naam”

Toelichting op het boek door Jos Geraets.

Presentatie en aanbieding van het boek.

20.30 uur Pauze en gelegenheid tot kopen boek

21.00 uur Lezing door Zuster M. Desiree (Miet) Peulen over het kloosterleven

22.00 uur Einde lezing en nog gelegenheid om een boek te kopen.

INTEKENEN OP BOEK

Het boek van ruim 300 bladzijden en uitgevoerd met een éénzijdig matgeplastificeerde kaft kost Є 25,00 en verschijnt per 24 november 2010.

Als u echter met behulp van onderstaand inschrijfformulier vooraf intekent, bedraagt de prijs slechts Є 22,50. Het verschuldigde bedrag kunt u over maken op bankrekeningnummer 12.22.39.261 t.n.v. penningmeester Oos Naer onder vermelding “In Gods naam”.

U kunt de heemkundevereniging ook machtigen het verschuldigde bedrag begin november van uw giro- of bankrekening af te schrijven.

AFHALEN/BEZORGEN

De bestelde boeken kunnen afgehaald worden aansluitend aan de presentatie in de Haammaeker op 24 november 2010 of op een latere datum tijdens een inloopavond in het heemkundelokaal. Nadere bijzonderheden daarover worden bekend gemaakt in de lokale en regionale media.
Ook kunt u alle informatie vinden op onze website www.oosnaer.nl.

U kunt ook kiezen om het boek (per post) thuis bezorgd te krijgen. De kosten daarvan bedragen Є 4,00 per boek.

GELIMITEERDE OPLAGE

Bent u geïnteresseerd in het boek dan is het verstandig tijdig (het beste nu meteen!) in te tekenen. Het boek“In Gods Naam” wordt namelijk gedrukt in een zeer gelimiteerde oplage. Bij wachten tot na de uitgifte is niet alleen de prijs per boek Є 2,50 hoger, maar zou u de boot ook wel eens kunnen missen (op = op!). Bij tijdige intekening bent u echter verzekerd van uw boek. Denk bij uw bestelling ook aan eventuele familieleden en vrienden “in den vreemde” die naar alle waarschijnlijkheid ook zeer geïnteresseerd zullen zijn.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX