BEZOEKERS SCHRIJVEN.

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

Mail: Piet van Toon Tel. 0475-591317.

Terug

Wat is er allemaal te doen in NEER? Wilt U dat weten, klik op deze link: "Agenda Neer"

Deze link is er om het: NIEUWS van NU en van EERDER! te zien.


2010 10 09 01 Tjeu Scheepers, Neer. Een bericht van het Comité 100 jaar Sint Martinuskerk.
Nummer 0621.

Meester Scheepers stuurde mij als voorzitter van het comité 100 jaar kerk onderstaande foto en bericht:

Tjeu Scheepers schreef dit bericht:


Jubileum 100 jaar Martinuskerk Neer

Op Zaterdag 18 september en zondag 19 september was in de parochiekerk in Neer een mooie tentoonstelling ingericht over de geschiedenis van de duizendjarige parochie Neer en  de geschiedenis van de  honderdjarige Martinuskerk. Ruim 400 belangstellenden bezochten op deze dagen de tentoonstelling. Van alle kanten werd er lof gezwaaid over de opzet en inhoud van de tentoonstelling.

Op maandagmorgen 20 september bezochten de leerlingen van b.s. de Kwir de tentoonstelling; Aan de hand van een aantal opdrachten bekeken de leerlingen van de groepen 5-8 deze tentoonstelling. Onder de leerlingen die alle vragen goed hadden beantwoord werden prijzen verloot.

 

Het comité 100 jaar parochiekerk Neer wil hierbij iedereen bedanken die op welke wijze dan ook meegeholpen heeft om deze tentoonstelling tot zo’n succes te maken. Dankzij o.a. een groot aantal vrijwilligers en heemkundevereniging Oos Naer kwam deze mooie expositie tot stand. Ook de mensen die spullen in bruikleen afgestaan hebben, bedanken wij hartelijk.

Zoals u wellicht gezien hebt is tegen de kerkmuur bij het parochiehuis een aantal oude grafzerken herplaatst. Dankzij de financiële steun van Heemkunde vereniging Oos Naer en de de firma Kanters uit Weert konden deze grafzerken herplaatst  worden. Ook hiervoor onze hartelijk dank!

 

De feestelijkheden rondom het eeuwfeest van onze parochiekerk worden in november afgesloten;
Het programma in november:
Zondag 21 november:
Presentatie boek: Sint-Martinus Neer. Honderd jaar kerk, duizend jaar parochie.
Zondagmiddag 21 november: Concert in parochiekerk met medewerking van Neerse verenigingen.

Het jubileumboek is samengesteld door Neerenaar Har Kuijpers (Har van Leuve).

Het  boek van ca. 250 pagina’s is rijk geïllustreerd en geeft een beeld van de honderdjarige kerk en van haar jubileumfeest.
Ook schetst het boek de geschiedenis van honderd jaar kerk en duizend jaar parochie.

Het boek is nog  te koop voor € 24,50. Bestelformulier verkrijgbaar via tjeuscheepers@home.nl

Comité 100 jaar  Martinuskerk Neer.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX