BEZOEKERS SCHRIJVEN.

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

Mail: Piet van Toon Tel. 0475-591317.

Terug

Wat is er allemaal te doen in NEER? Wilt U dat weten, klik op deze link: "Agenda Neer"

Deze link is er om het: NIEUWS van NU en van EERDER! te zien.


2010 10 03 01 Piet Luijten, Hammermolen. Tweede artikeltje uit een oude krant van 10-7-1940.
Nummer 0615.

Piet Luijten wonende aan de Hammermolen hier in Neer vond een oude krant van 10 juli 1940, uitgegeven door de Nieuwe Koerier. Daar stonden enkele interessante artikeltjes in, die hij ons met tussenposen wil laten zien en lezen. Hier, zoals hierboven staat: het tweede artikeltje.


Piet schreef ons hierbij:
In dit artikeltje wordt vonnis gewezen inzake verduistering van gelden, bestemd voor melkleveranciers van de stoomzuivelfabriek uit Neer. Groeten, Piet.

Reactie van Harrie van Pietjes (Geraets):
Om terug te komen op het artikeltje van de Nieuwe Koerier van 10 juli 1940.
Vroeger kregen we het Fuusgeldj-tuutje om de 14 dagen in een van de lege "Fuustuite" en ook het "Bottermelkstuitje" kwam met de melkkar terug. {Daar kon op ingeschreven woorden, een geval is bekend voor 0,99 gulden per dag, 6,93 Gld. in de week} en die stonden dan soms nog een hele tijd aan de weg, nooit gehoord dat iemand zijn geld weg gehaald is.
Later moest het geld op gehaald worden in de Fuus aan het loket bij "de drikteur Teepe" of soms "Botter Graatje" Gerardus Simons. Tijden veranderen. Groeten Harie.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX